KOORDYNATOR DS. KOMBATANTÓW, OSÓB REPRESJONOWANYCH I WETERANÓW

Pani Elżbieta Gramsz

Pokój nr 53, parter przy Centralnej Rejestracji

w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 14:00 – 16:00

kontakt:
tel.: 61 846 46 97
e-mail: egramsz@szpitalmswia.poznan.pl

adres do korespondencji:

Koordynator ds. Kombatantów, Os. Represjonowanych i Weteranów
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60 - 631 Poznań

Zadaniem Koordynatora ds. Kombatantów, Osób Represjonowanych i Weteranów jest monitorowanie przestrzegania uprawnień przysługujących kombatantom i osobom represjonowanym wynikających z Porozumienia, którego sygnatariuszami są Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.