Publikacje szpitala

PUBLIKACJE Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 

PUBLIKACJE Oddziału Dermatologicznego:

Zakład Profilaktyki Chorób Skóry Katedry Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Spis prac powstałych w ostatnich 3 latach:

 • Pawlaczyk M., Jarząbek G., Pawlaczyk M.T., Sowińska-Przepiera E., Ochmańska K., Kapuczuk K., Friebe Z.: Choroby zapalne sromu i pochwy u dziewcząt (vulvovaginitis) w różnych okresach rozwojowych. Ginekol. Prakt. 2006,88,16-18. KBN 2
 • Pawlaczyk M., Friebe Z., Pawlaczyk M.T., Sowińska-Przepiera E., Włosińska J.: The effect of treatment for vaginal yeast infection on the prevalence of bacterial vaginosis in early pregnancy. Acta Dermatovnereol. Croat. 2006, 14, 26-29. IF 0,15
 • Pawlaczyk M., Gutowska-Ryters A., Janicka-Jedyńska M., Kanikowska A.: Przypadek gruźlicy toczniowej o 40-letnim przebiegu. Przegl. Dermatol. 2006,94,361-365. KBN-4
 • Pawlaczyk M., Sobieska M.: A correlation between acute phase proteins and cytokines in patients suffering from mycosis fungoides. Acta Dermatoven APA 2006,15,107-112. Szczepańska M., Pawlaczyk M.,
 • Skrzypczak J., Dmochowski M.: A case of pemphigoid gestationis. Arch. Piernat. Med. 2006,12,53-56. KBN-3
 • Pawlaczyk M., Rokowska A., Chmielewska I., Janicka D., Rzepecka B., Mazurek M., Gutowska-Ryters A.: Czy grzybica paznokci częściej dotyka chorych na łuszczycę? Mikol. Lek. 2007,14,52-55. KBN-5
 • Kanikowska A., Kramer L., Pawlaczyk M.: Quality of life in Polish patients with psoriasis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2008, 23,92-93 IF 1,437
 • Hofman A., Wiktorowicz K., Pawlaczyk M.: Regulatorowe limfocyty T. Pol Prz Nauk Zdr 2008,1, 86-91. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2008,1, 60-64. KBN-3
 • Chojnicki M., Rokowska-Waluch A., Pawlaczyk M.: Przerzuty nowotworów złośliwych do skóry. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2008,2, 86-91. KBN-3
 • Rokowska-Waluch A., Kałużyńska K., Chojnicki M., Pawlaczyk M.: Przebieg trądziku zwykłego w ocenie pacjentów. Post. Dermatol. Alergol. 2009, 26,34-40. KBN-10
 • Stec-Tatarynowicz M., Kanikowska A., Pawlaczyk M.T., Pawlaczyk M.: Nekrotyczne zapalenie powięzi – potencjalnie śmiertelna choroba. Post. Dermatol. Alergol. 2006,13,31-37. KBN-4 Kanikowska A.,
 • Pawlaczyk M.:. Narzędzia wykorzystywane do oceny jakości życia chorych na łuszczycę. Derm. Klin. 2006,8,132-136. KBN-2
 • Zimniewska M., Batog J., Kozłowski R., Pawlaczyk M.: Nanotechnology for patients requiring photoprotection. Innovative Materiale and Technology In Made-up Textile Articles and Footwear, Frydrych I. and Pawłowa M., Techical University Łódź 2008, 196-202.
 • Pawlaczyk M., Kempiak J.: Choroby skóry w „Ciąża wysokiego ryzyka” pod red. G.H. Bręborowicza, wydanie drugie rozszerzone, Ośr. Wyd. Nauk. Poznań, 2006, 785-798.

 

PUBLIKACJE Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii:

 • Ocena wpływu doustnej suplementacji dwóch dawek L-argininy na stężenie tlenku azotu ora stężenia czynnika martwicy nowotworów (TNF-α) u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Anna Jabłecka, Katarzyna Korzeniowska, Ewa Kaźmierczak, Paweł Chęciński, Maciej Micker, Jarosław Ast, Iwona Smolarek, Hanna Krauss. Probl. Ter. Monit. 2006 T. 17 nr 1 s. 21-26 tab.
 • Postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych. Maciej Micker, Paweł Chęciński, Tomasz Synowiec. Przew. Lek. 2006 nr 5 (87) s. 12-21.
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Paweł Chęciński, Tomasz Synowiec, Zuzanna Chęcińska. Przew. Lek. 2006 nr 5 (87) s. 54, 56-66, 68-69 t.
 • Tętniaki aorty i tętnic obwodowych. Tomasz Synowiec, Paweł Chęciński, Maciej Micker. Przew. Lek. 2006 nr 5 (87) s. 31-40 il.
 • Znaczenie chirurgii żył przeszywających w leczeniu owrzodzeń żylnych. Paweł Chęciński, Maciej Micker. W: Leczenie ran trudno gojących się. Warszawa, 2006 s. 173-179 il. bibliogr.
 • Effect of vasoactive drugs on antioxidant status and endothelial function in patients with chronic lower limb ischaemia in Fontaine's stage IIb. Hanna Krauss, Maciej Micker, Paweł Chęciński, Anna Jabłecka, Tomasz Synowiec, Agata Bednarek, Natasza Balcer. Acta Angiol. 2007 Vol. 13 nr 1 s. 15-29 il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
 • The influence of oral supplementation of L-arginine on intermittent claudication in patients with peripheral arterial disease of the lower extremities. Maciej Micker, Hanna Krauss, Jarosław Ast, Paweł Chęciński, Anna Jabłecka. - Acta Angiol. 2007 Vol. 13 nr 1 s. 1-14 il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
 • Urazy tętnic kończyn. Wojciech Zieliński, Tomasz Synowiec, Maciej Micker, Paweł Chęciński. - Chir. Dypl. 2006 T. 1 nr 6 s. 8-12 il. bibliogr.
 • Wpływ doustnej suplementacji L-argininą na poziomy tlenku azotu u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Maciej Micker, Hanna Krauss, Jarosław Ast, Paweł Chęciński, Anna Jabłecka. - Farm. Prakt. [Wydaw. Medycyna Plus] 2006 nr 1 s. 5-12 il.
 • Choroby naczyń. Wybrane problemy. Pod red.: Pawła Chęcińskiego. Poznań: Termedia Wydaw. Med., 2006, 219 s. il. tab. 24 cm, bibliogr. ISBN 83-89825-16-3; 9788389825162.
 • Cholecystektomia laparoskopowa u kobiet ciężarnych. Andrzej Modrzejewski, Mateusz Kurzawski, Paweł Chęciński, Andrzej Pawlik, Bogusław Czerny, Zygmunt Juzyszyn, Tomasz Hamera, Krzysztof Lewandowski. - Wideochir. Tech. Małoinwaz. 2008 vol. 3 nr 4 s. 186-191 il.
 • Endovascular treatment of arteriovenous malformation. Juszkat R, Zabicki B, Chęciński P, Gabriel M, Matar N. Aesthetic Plast Surg. 2008 Sep 27
 • Drobiński Jerzy, Micker Maciej, Kurkowiak Anna:
  Znieczulenie miejscowe z dożylną analgosedacją alternatywą w sposobie znieczulenia do endowaskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej

 

PUBLIKACJE Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego:

 • Kalinowska-Łyszczarz A, Pawlak MA, Michalak S, Losy J. Cognitive deficit is related to immune-cell beta-NGF in multiple sclerosis patients. J Neurol Sci. 2012;321(1-2):43-8.
 • Nowinski WL, Gupta V, Qian G, He J, Poh LE, Ambrosius W, Chrzan RM, Polonara G, Mazzoni C, Mol M, Salvolini L, Walecki J, Salvolini U, Urbanik A, Kaźmierski R. Automatic Detection, Localization, and Volume Estimation of Ischemic Infarcts in Noncontrast Computed Tomographic Scans: Method and Preliminary Results. Invest Radiol. 2013 May 9. [Epub ahead of print].
 • Kaźmierski R, Michalak S, Wencel-Warot A, Nowinski WL. Serum tight-junction proteins predict hemorrhagic transformation in ischemic stroke patients. Neurology. 2012; 79(16):1677-85.
 • Hellmann A., Tukiendorf A., Kaźmierski R. Przydatność wybranych skali klinimetrycznych w prognozowaniu ryzyka zgonu w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu. Neuroskop 2010; 12: 57-62
 • Ambrosius W, Kazmierski R, Gupta V, Wencel Warot A, Adamczewska-Kociałkowska D, Błazejewska A, Ziemnicka K, Nowinski WL. Low Free Triiodothyronine Levels are Related to Poor Prognosis in Acute Ischemic Stroke. Exp Clin Endocrinol Diabetes Z [E-pub ahead of print] na: 2011; 119(3):139-143.
 • Gupta V., Ambrosius W., Qian G, Błażejewska A., Kaźmierski R., Urbanik A., Nowiński L. W. Automatic Segmantation of Cerebrospinal Fluid, White and Gray Master In Unenhanced Computed Tomography Image. Acad Radiol. 2010; 17: 1350-1358.
 • Kaźmierski R. Powikłania ogólnomedyczne w ostrej fazie udaru mózgu. Pol. Przegl. Neurol. 2010;6, supl. A: 4-5.
 • Kaźmierski R. Udział czynników zapalnych z zakaźnych w patogenezie miażdżycy tętnic szyjnych. Pol. Przegl. Neurol. 2009; 5, 4: 166-176.
 • Hellmann A, Kaźmierski R. Zastosowanie skal klinimetrycznych w profilaktyce, diagnostyce oraz prognozowaniu przebiegu udaru mózgu. Neuroskop 2009: 11: 120- 143
 • Kaźmierski R., Michalak S., Adamczewska-Kociałkowska D., Kozubski W. Wpływ palenia tytoniu na wyniki oceny klinimetrycznej chorych z udarem mózgu. Przegl Lek 2009: 66(10): 561-564.
 • Michalak S., Kaźmierski R., Hellmann A., Kozubski W. Wpływ palenia tytoniu na stężenie sprzężonych dienów w surowicy chorych z udarem mózgu. Przegl Lek 2009; 66(10): 612-616.
 • Michalak S., Kaźmierski R., Olsztynowicz K., Kmiećkowiak M., Wencel-Warot A., Kozubski W. Wpływ palenia tytoniu na aktywność arylesterazy i paraoksonazy w surowicach chorych z udarem mózgu. Przegl Lek. 2009 66(10): 617-621.
 • Kaźmierski R., Męczekalski B., Czyżyk A. Hormonalna terapia zastępcza a ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Pol. Przegl. Neurol. 2009; 5, 1: 32-38.
 • Kalinowska ?Łyszczarz A., Szczuciński A., Pawlak M., Losy J. Clinical study on CXCL13, CCL17, CCL 20, and IL-17 as immune cell migration navigators In relapsing-remitting multiple sclerosis patients. J. Neurol. Sci. 2011; 300: 81-85.
 • Swiat M, Weigele J., Hurst R.W., Kasner S.E, Pawlak M., Arkuszewski M, Al-Okaili R.N., Świercz M., Ustymowicz A., Opala G., Melhem E.R., Krejza J Middle cerebral artery vasospasm: transcranial color-coded duplex sonography versus conventional nonimaging transcranial Doppler sonography. Crit. Care Med. 2009; 37: 963-968.
 • Gasparetto EL, Pawlak MA, Patel S, Huse J, Woo J, Krejza J, Rosenfeld M, O'Rourke D, Lustig R, Melhem ER, Wolf R. Post-treatment recurrence of malignant brain neoplasm: accuracy of rCBV fraction in discriminating low from high malignant histologic volume fraction. Radiology 2009; 250: 887-896. IF-2007: 5.561 MNISW: 24
 • Swiat M, Weigele J, Hurst RW, Kasner SE, Pawlak M, Arkuszewski M, Al-Okaili RN, Swiercz M, Ustymowicz A, Opala G, Melhem ER, Krejza J.Middle cerebral artery vasospasm: Transcranial color-coded duplex sonography versus conventional nonimaging transcranial Doppler sonography. Crit Care Med. 2009 Mar; 37(3):963-8. IF-2007: 6.283 MNISW: 24
 • Kaźmierski R, Watała C, Podsiadły E, Dorszewska J, Kozubski W. Association of atherosclerotic risk factors with carotid adventitial thickness assessed by ultrasonography. J Clin Ultrasound. 2009; 37(6): 333-341.
 • Kaźmierski R., Męczekalski B., Czyżyk A. Hormonalna terapia zastępcza a ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Pol. Przegl. Neurol. 2009; 5, 1: 32-38.