Oddział zlokalizowany jest na VII piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Telefony kontaktowe

(+48) 61 846 46 19 - sekretariat

(+48) 61 846 45 71 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 77 - dyżurka pielęgniarska

(+48) 61 846 45 73 - telefon dla pacjentów

Poczta elektroniczna

Specyfika Oddziału

Oddział Chorób Wewnętrznych SP ZOZ MSW i A w Poznaniu oferuje pacjentom dostęp do usług medycznych, ze szczególnym naciskiem na diagnozę stanu zdrowia i leczenie schorzeń internistycznych.

W Oddziale prowadzona jest  diagnostyka i leczenie z zakresu:

  • chorób serca i układu krążenia;
  • chorób przewodu pokarmowego;
  • chorób nerek;
  • chorób metabolicznych, cukrzycy;
  • niektórych schorzeń hematologicznych, np. niedokrwistości.

Zespół lekarzy składa się ze specjalistów chorób wewnętrznych, nefrologa, gastrologa i  kardiologów. Diagnoza oraz ścieżka leczenia konsultowana jest w razie potrzeby ze specjalistami innych oddziałów Szpitala .

Atutem Oddziału jest zespół wyspecjalizowanych, doświadczonych
i empatycznych pielęgniarek, pielęgniarza i psychologa klinicznego.

Na oddziale znajduje się 10 łóżek , w tym stanowiska umożliwiające monitorowanie czynności życiowych dla najcięższych pacjentów.

Dysponujemy aparaturą do diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej z RTG, USG, rezonansem magnetycznym
i tomografem komputerowym.

Posiadamy Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej:
ECHO, EKG Holter i Holter BP oraz Pracownię Endoskopową,
w której wykonujemy procedury w zakresie przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia).

Przyjęcie na oddział

Przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych odbywają się osobiście, na podstawie skierowania do szpitala na Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z:

  • dokumentacją medyczną dotyczącą choroby;
  • aktualnymi wynikami badań;
  • informacją o lekach przyjmowanych na stałe.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent jest zobowiązany do  dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie
14 dni roboczych od dnia dokonania
wpisu na listę oczekujących.

Kwalifikacje przyjęć planowych odbywają się w środy w godzinach
10.00-12.00.

Diagnostyka

test wysilkowy na biezni
Testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
wynik EKG
24-godzinna rejestracja EKG i ciśnienia tętniczego
Badanie USG.
Badanie echokardiograficzne
Zdjęcie przedstawia urządzenie do monitorowania pracy serca

Lekarz kierujący

brak wizerunku
lek. med. Karina Hadrian Przybyła
  • (+48) 61 846 45 60

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty