Rezonans magnetyczny (w skrócie MR) jest to nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe badanie diagnostyczne wykorzystujące stałe i zmienne pole elektromagnetyczne. Aktualnie jest to jedna z najnowocześniejszych
i najdokładniejszych metod w rozpoznawaniu chorób układu nerwowego, kostno-mięśniowego dlatego jest coraz częściej zalecany przez lekarzy specjalistów.

Badanie MR umożliwia uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie bez zastosowania promieniowania rentgenowskiego.

Przebieg badania:

Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta.

Personel medyczny w tym czasie opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie.

W trakcie badania pacjent przebywa z niewielkiej przestrzeni skanera co może być utrudnieniem dla osób z klaustrofobią.

Badanie jest bezbolesne, w czasie badania słyszalne są głośne dźwięki pracującego urządzenia.

Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon

Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, w nielicznych przypadkach badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań.

Po badaniu:

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego Pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane,  Pacjent może opuścić teren placówki.

Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

W naszym Szpitalu wykonywane są zarówno badania w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Rezonans magnetyczny może być wykonywany z dożylnym podaniem kontrastu lub bez – o tym ostatecznie decyduje lekarz radiolog odpowiedzialny za badanie.

Jeśli pacjent zapisany jest na MR z kontrastem wskazane jest oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi – ważne 3 miesiące.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania są wszczepione na stałe elementy elektroniczne, jak rozrusznik serca, aparat słuchowy i inne urządzenia, których na czas badania nie można odłączyć.

U kobiet w pierwszym trymestrze ciąży decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz radiolog w porozumieniu z ginekologiem prowadzącym ciążę.

Przed badaniem MR pacjent będzie proszony o wypełnienie ankiety z pytaniami np. o metalowe elementy po zabiegach ortopedycznych, śruby, stabilizatory, endoprotezy, wskazane jest posiadanie dokumentacji, zgody na wykonanie badania MR o sile pola 1,5 Tesli.

W związku z koniecznością wypełnienia ankiety prosimy zgłosić się do Rejestracji Zakładu 15 minut przed umówioną godziną.

Jak przygotować się do badania?

Zalecenia ogólne:

  • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie;
  • Prosimy o unikanie mocnego makijażu w dniu badania;
  • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie;
  • Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.

W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy dożylnie, w tym celu tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon.

Zabierz ze sobą:

  • oryginał skierowania na badanie jeżeli badanie jest przeprowadzane w ramach NFZ; w przypadku badania komercyjnego wskazana jest informacja od lekarza specjalisty w jakim celu badanie jest przeprowadzane;
  • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala;
  • dowód tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich należy zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim; konieczny jest także dokument z numerem PESEL osoby badanej.

Odbiór wyników

Centralna Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 18:00

Należy okazać dowód osobisty lub posiadać upoważnienie.

Zdjęcie przedstawia rezonans magnetyczny
Rezonanz magnetyczny

Rejestracja

(+48) 61 846 47 50

(+48) 61 846 47 51

Centralna Rejestracja
Poznań
ul. Dojazd 34

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 17:30

lub

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty