Badania tomograficzne (w skrócie TK) wykonywane są w diagnostyce stanów nagłych, ale również do badań planowych. Tomografia komputerowa jest aktualnie podstawowym badaniem obrazowym umożliwiającym uwidocznienie struktur wewnątrzczaszkowych, przede wszystkim w przypadku udaru mózgu (zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego), guzów mózgu czy też krwiaków pourazowych.

Wielorzędowy, nowoczesny tomograf  komputerowy pozwala z dużą dokładnością uzyskać obraz narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy.


Zaletami tej metody diagnostycznej jest przede wszystkim nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania, uzależniony od badanego obszaru anatomicznego.

Ze względu na narażenie na promieniowanie jonizujące, wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.

Ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania TK!

W naszym Szpitalu wykonywane są badania w ramach kontraktu
z NFZ.

W związku z koniecznością wypełnienia ankiety prosimy zgłosić
się do Rejestracji Zakładu 15 minut przed umówioną godziną.

Po badaniu z  dożylnym podaniem kontrastu Pacjent pozostaje pod obserwacją około 30 minut.
Jeśli nie wystąpią działania niepożądane,  Pacjent może opuścić teren placówki.
Pacjent proszony jest o wypicie 2-ch litrów wody przez kolejne dwa dni  (obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu).

Uczulenie na jod oraz nadczynność tarczycy jest przeciwwskazaniem do podania kontrastu.

Pacjenci chorujący na tarczycę proszeni są o posiadanie aktualnego wyniku poziomu TSH z krwi.

W przypadku wyniku poza normą konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia od endokrynologa o braku przeciwwskazań do badania z kontrastem

Jak przygotować się do badania?

W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu:

  • na badanie pacjent przychodzi na czczo – nie należy spożywać pokarmów min. 5 godzin przed planowanym badaniem;
  • w dniu badania wskazane jest spożywanie większej ilości wody niegazowanej;
  • do wykonania badania potrzebny jest aktualny wynik oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy – jeżeli wynik kreatyniny odbiega od normy prawdopodobnie nie będzie można wykonać badania;
  • Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem rodzinnym (np. w celu odstawienia metforminy na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego u pacjentów z niewydolnością nerek);
  • przed badaniem jamy brzusznej lub/i miednicy przeprowadzanym z kontrastem, należy wypić 0,5 l wody niegazowanej na 30 min. przed badaniem i pozostać z pełnym pęcherzem;
  • po badaniu wskazane jest przez kolejne dwa dni spożywanie większej niż zwykle ilości płynów.

Badania tomografii komputerowej wykonywane bez dożylnego podania kontrastu nie wymagają specjalnego przygotowania.

Zabierz ze sobą

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowanie na badanie czytelnie wypełnione przez lekarza, z podpisem i pieczątką (oryginał);
  • wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań ultrasonograficznych, angiograficznych, tomografii komputerowej, konsultacji specjalistycznych) oraz lista aktualnie zażywanych leków;
  • wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi ( ważne trzy miesiące), które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek.

Odbiór wyników

Centralna Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 18:00

Należy okazać dowód osobisty lub posiadać upoważnienie.

obrazek z aparatem do wykonania badania rezonansem magnetycznym

Rejestracja

(+48) 61 846 47 50

(+48) 61 846 47 51

Centralna Rejestracja
Poznań
ul. Dojazd 34

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 17:30

lub

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty