nowy-test

Dane teleadresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60 – 631 Poznań

(+48) 61 846 45 00

(+48) 61 847 41 34

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl

REGON: 631178710
NIP: 781-16-17-330

KRS: 0000001840