Pracownia Bakteriologii prowadząca diagnostykę mikrobiologiczną w zakresie zakażeń układu moczowo-płciowego, oddechowego, kostno-stawowego, skóry i tkanki miękkiej.

 

Informacje ogólne

Przyjmowanie materiału do badania

 • Materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 14:00.

Odbiór wyników

 • Wyniki można odbierać od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 18:00.

Pobieranie materiału do badań
(wymaz z gardła, migdałków, nosa, jamy ustnej,
ucha zew., ze zmiany skórnej powierzchniowej)

 • Od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 13:00.

Skierowanie

Skierowanie od lekarza na badanie mikrobiologiczne
powinno zawierać:

 • dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia),
 • nazwę jednostki kierującej,
 • rozpoznanie,
 • informację na temat chorób współistniejących, wpływających na stan odporności pacjenta,
 • cel i kierunek badania (tlenowe/beztlenowe),
 • rodzaj i opis materiału,
 • datę i godzinę pobrania,
 • antybiotyki (jakie pacjent przyjmował/jakie przyjmuje obecnie),
 • stan chorego (zakażenie objawowe/bezobjawowe),
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku badań  bez lekarza i jednostki kierującej dane Pacjenta wpisywane są na skierowaniu w  laboratorium.

Zakres badań bakteriologicznych

 • posiew moczu,
 • posiew nasienia,
 • posiew pokarmu kobiecego,
 • wymaz z cewki moczowej,
 • wymaz z pochwy,
 • biocenoza pochwy – ocena czystości,
 • badanie przesiewowe w kierunku Str. agalactiae (GBS)
  – wymaz z pochwy, odbytu,
 • wymaz z kanału szyjki macicy,
 • wymaz z górnych dróg oddechowych: gardła, nosa, migdałków, ucha,
 • wymaz z jamy ustnej,
 • wymaz z worka spojówkowego,
 • wymaz ze zmian skórnych, ropnia, rany, owrzodzenia, odleżyny,
 • płyn stawowy, bioptat, inne płyny z jam ciała
 • badanie w kierunku nosicielstwa S. aureus – wymaz z przedsionka nosa, gardła, pachy, pachwiny,
 • badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek CRE
  – głęboki wymaz z odbytu,
 • badanie w kierunku patogenów alarmowych (CRE, ESBL, MRSA, VRE)
  – głęboki wymaz z odbytu,
 • kontrola procesu sterylizacji (Sporal),
 • inny materiał (po konsultacji z pracownią).

Badania wykonywane są w kierunku tlenowym a w przypadku niektórych materiałów również w kierunku beztlenowych drobnoustrojów (po konsultacji z pracownią).

Czas trwania badania:

 • w kierunku bakterii tlenowych: 2-5 dni,
 • w kierunku bakterii beztlenowych: 7-12 dni.

Instrukcja pobierania materiału do badania

 • ze środkowego strumienia rano lub co najmniej po 4 godzinach od ostatniej mikcji,
 • po dokładnym umyciu okolic cewki moczowej,
 • osoba pobierająca powinna umyć ręce,
 • mocz należy pobrać do jałowego pojemnika w sposób jałowy.

U kobiet:

 • okolice sromu po rozszerzeniu warg sromowych należy przemyć wodą z mydłem, od przodu do tyłu i kilkakrotnie przepłukać bieżącą wodą (wycierać ręcznikiem jednorazowym).

U mężczyzn:

 • odciągnąć napletek i umyć żołądź prącia wodą z mydłem i przepłukać kilkakrotnie bieżącą wodą (wycierać ręcznikiem jednorazowym).

U dzieci:

 • mocz pobierać według zasad podanych dla kobiet i mężczyzn, jedynie w wyjątkowych sytuacjach pobrać do jałowego woreczka przyklejonego do skóry krocza,
 • woreczek założyć rano po wykonaniu czynności higienicznych tuż przed oddaniem moczu przez dziecko,
 • worek odkleić zaraz po oddaniu moczu, zabezpieczyć przed wylaniem, umieścić w jałowym pojemniku, nie przelewać moczu.

Niedopuszczalne jest pobieranie moczu z nocnika!

 

U pacjentów z cewnikiem moczowym:

 • bezpośrednio po wymianie cewnika, pierwszą porcję moczu odrzucić, kolejną pobrać do jałowego pojemnika,
 • przez port do pobierania próbek, jeśli cewnik taki port posiada,
 • w szczególnych przypadkach mocz pobrać przez punkcję układu drenującego (nigdy ze starego układu drenującego).

Uwaga!
Pojemnik z moczem natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki.

Pobrany do pojemnika materiał, należy natychmiast dostarczyć do laboratorium do 2h, a jeżeli nie jest to możliwe, można przechować go do czasu transportu w temperaturze 4°C – 8°C (lodówka).

 • należy odkrztusić rano, na czczo w ilości ok. 3 ml, do jałowego pojemnika z szerokim otworem, po uprzednim wykonaniu toalety jamy ustnej i po dokładnym wypłukaniu jej przegotowaną wodą,
 • w przypadku trudności z odkrztuszaniem przez okres 1-2 dni przed pobraniem materiału można stosować środki wykrztuśne, a w dniu pobrania zastosować dodatkowo nawilżanie, nebulizację mieszaniną roztworem soli fizjologicznej oraz fizykoterapię klatki piersiowej (oklepywanie),
 • z powodu praktycznie zawsze występujących domieszek śliny, a zatem drobnoustrojów pochodzących z fizjologicznej flory jamy ustnej i gardła, wartość diagnostyczna tego badania może być mała.

Pobrany materiał należy dostarczyć do 2h w temp. pokojowej lub w ciągu 24h w temp. 4ºC – 8°C.

Nasienie pobrać po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych:

 • 1-2 dni przed badaniem zachować wstrzemięźliwość seksualną,
 • przed pobraniem umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem,
 • całkowicie ściągnąć napletek i umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej,
 • dokładnie spłukać i osuszyć jałowym gazikiem,
 • przy ściągniętym napletku oddać mocz całkowicie opróżniając pęcherz,
 • bezpośrednio do jałowego pojemnika pobrać nasienie.

Nasienie nie może być pozyskane z prezerwatyw!

Materiał dostarczyć do 2h od pobrania do pracowni  bakteriologicznej w temp. pokojowej.

Pokarm kobiecy pobrać po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych:

 • umyć ręce wodą z mydłem,
 • przygotować sprzęt do pobierania posiewu,
 • przemyć pierś środkiem odkażającym skórę, pozostawić
  do wyschnięcia,
 • założyć jałowe rękawice,
 • odciągnąć ręcznie 0,5-1 ml pokarmu i wyrzucić,
 • odciągnąć ręcznie 2-5 ml pokarmu do jałowego pojemnika,
 • zamknąć szczelnie pojemnik.

Materiał dostarczyć do 2h od pobrania do laboratorium,
a jeżeli nie jest to możliwe, można przechować go do czasu
transportu w temperaturze 4°C – 8°C (lodówka).

Materiał należy pobrać:

 • z miejsca zmienionego chorobowo,
 • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo –jeśli Pacjent
  jest w trakcie antybiotykoterapii – przed kolejną dawką leku),
 • w przypadku wymazów z jamy nosowo-gardłowej, Pacjent powinien być na czczo, po umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej.

W zależności od rodzaju materiału jest pobierany:

 • do jałowego pojemnika (płyny)
  – czas dostarczenia do 2h w temp. pokojowej,
 • w zabezpieczonej strzykawce (płyny)
  – czas dostarczenia do 2h w temp. pokojowej,
 • na wymazówkę transportową
  – czas dostarczenia do 48 h w temp. pokojowej.

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych – czas dostarczenia
do laboratorium natychmiast po pobraniu i nie dłużej niż 2h
(nie schładzać próbki).

Pobrany materiał należy opisać podając imię i nazwisko pacjenta, rodzaj materiału, datę i godzinę jego pobrania.

Zdjęcie przedstawia laboranta wykonującego badanie mikrobiologiczne

Kierownik pracowni

Pilawska Małgorzata, Kierownik Pracowni Bakteriologii
Zdjęcie przedstawia Świadectwo wiarygodności dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty