Pełnomocnik ds. Przestrzegania Praw Pacjenta

PEŁNOMOCNIK
DS. PRZESTRZEGANIA
PRAW PACJENTA
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Danuta Minge

KONTAKT OSOBISTY:

Poniedziałek

w godzinach od 7:00 do 12:00

pok. 100 (I piętro)

(+48) 61 846 45 65

693 899 906

UWAGA!!!

  1. Prawa Pacjenta dostępne są przy Centralnej Rejestracji
  2. Wszelkie skargi oraz uwagi można zgłaszać Pełnomocnikowi ds. Przestrzegania Praw Pacjenta lub Dyrektorowi Zakładu w formie pisemnej lub ustnej
  3. TELEFONY ALARMOWE: 999, 998, 997 oraz 112 numer alarmowy dla telefonów komórkowych

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

KONTAKT OSOBISTY:

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 18:00

(+48) 22 532 82 50

BIURO PRAW PACJENTA

Bezpłatna infolinia:

(+48) 800 190 590