Wizyty na oddziałach

Data utworzenia: 04.10.2023

Regulamin odwiedzin w oddziałach szpitalnych

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 57/2023 z dnia 14.09.2023

Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
mogą odbywać się codziennie
.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego przebiegu procesu leczenia pacjentów oraz zachowania ustalonego porządku pracy oddziałów, planowanych badań
i zabiegów, zachęca się osoby odwiedzające do odbywania wizyt w godzinach popołudniowych.

Mając na względzie sytuację epidemiczną na danym oddziale lub inne ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przyczyny, lekarz kierujący oddziałem, kierując się dobrem pacjentów, może podjąć decyzję w sprawie ograniczenia odwiedzin.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach intensywnego nadzoru medycznego odwiedziny odbywają się w godzinach ustalonych przez lekarza kierującego oddziałem.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w szczególności w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, mogą zostać wprowadzone przez Dyrektora ograniczenia dotyczące  zasad odwiedzin pacjentów w całej jednostce.

W sytuacji trwania zabiegów lub wizyt lekarskich osoby odwiedzające zobowiązane
są opuścić salę chorych.

W trosce o dobro pacjentów nie mogą ich odwiedzać osoby chore – które mogą stanowić źródło zakażenia.

Przed wejściem do sal chorych, jak również przed ich opuszczeniem osoby odwiedzające zobowiązane są zdezynfekować ręce.

W trakcie odwiedzin pacjentów zakażonych drobnoustrojami wymagającymi izolacji, a także chorych w szczególny sposób narażonych na zakażenia (np. chorych z obniżoną odpornością), należy stosować wskazane przez personel środki ochrony osobistej.

W trakcie odwiedzin obowiązuje zakaz siadania na łóżkach pacjentów oraz zakaz korzystania przez odwiedzających z kuchenek oddziałowych.

Z uwagi na poszanowanie prawa do intymności i komfort wszystkich pacjentów zaleca się jednoczesną obecność nie więcej niż 2 osób w trakcie odwiedzin pacjenta.

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia
i spożywania alkoholu.

Personel ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala:

  • osobom, których stan wskazuje na prawdopodobieństwo pozostawania
    pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;
  • naruszających przepisy powszechnie obowiązujące oraz normy zachowania
    w zakresie zapewnienia spokoju i porządku.