O nas

Misja szpitala

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego jest wykorzystanie najlepszej wiedzy medycznej, doświadczenia personelu oraz nowych technologii medycznych w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, pozyskując zaufanie pacjenta poprzez zapewnienie przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu.

Nasz Szpital


Z dumą odnosimy się do wieloletnich dokonań lekarzy i personelu Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego. Zgodnie z przesłaniem naszego patrona profesora Ludwika Bierkowskiego robimy wszystko, by nieść pomoc medyczną i przynosić ulgę w cierpieniu naszym Pacjentom. Każdego dnia nasz personel staje do dyspozycji Państwa i w razie potrzeby służy swoją stale pogłębianą wiedzą medyczną, umiejętnościami leczniczymi oraz przywraca zdrowie stosując najlepsze i sprawdzone terapie. Kierując poznańskim Szpitalem MSWiA, mającym swoje wyjątkowe miejsce i rolę w systemie ochrony zdrowia Rzeczypospolitej, dokładam wszelkich starań, by zapewnić jak najlepsze warunki leczenia i funkcjonowania całego personelu – lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników, dzięki którym realizujemy naszą misję ochrony zdrowia.
Pamiętajmy – zdrowie to jest dar najcenniejszy, a więc o nie zawsze dbajmy!

doktor nauk medycznych Witold Pstrąg-Bieleński

Nasz Patron

prof. Ludwik Bierkowski

Przywołanie w misji Szpitala MSWiA w Poznaniu dokonań naszego Patrona profesora Ludwika Bierkowskiego jako urodzonego w 1801 roku w Poznaniu wybitnego lekarza i pioniera światowej medycyny jest najlepszym przykładem ciągłego rozwoju naukowego. Za badaczami dziejów historii rozwoju medycyny w Polsce warto przytoczyć kilka zdań:

Ludwik Bierkowski i początki znieczulenia ogólnego na ziemiach polskich w lutym 1847 roku. Bierkowski należał do elity chirurgów pierwszej połowy XIX wieku. Wykształcony w znakomitej szkole niemieckiej dysponował głęboką i wszechstronną wiedzą, co szło u niego w parze z dużymi umiejętnościami praktycznymi oraz ciągłą gotowością do poszukiwań nowych rozwiązań. Wprowadzenie waty do opatrunków, eksperymentalne określenie warunków skutecznego przetaczania krwi czy znakomite opracowania atlasów anatomiczno-chirurgicznych stawiały go w pierwszym rzędzie ówczesnych lekarzy. Do niego też należał prym na ziemiach polskich w zastosowaniu eteru w znieczuleniu ogólnym, czyli pierwszej skutecznej anestezji, która zmieniała bieg historii medycyny. Fakt, że Bierkowski zastosował eter w niespełna cztery miesiące po światowej i niespełna dwa miesiące po europejskiej premierze narkozy wziewnej, czyni zeń jednego z najnowocześniejszych chirurgów tamtej doby.

Ryszard W. Gryglewski
Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie

Polskie gazety w połowie XIX wieku z dumą informowały:

Pospieszamy donieść Publiczności naszej wiadomość bardzo zajmującą i ważną, o użyciu pary eteru siarkowego do oddychania, celem chwilowego uśpienia chorych mających być operowanymi, i o operacyach uskutecznionych podczas odcenienia tym sposobem sprawionego, które to doświadczenia wszystkich europejskich lekarzy obecnie zajmują. Nasz profesor Bierkowski przedsięwziął w dniu 6 b. m. i r. w godzinach południowych w swej klinice chirurgicznej w obecności Dra Czerwiakowskiego prof. i sekretarza Wydz. lekarskiego Dra Jaszczurowskiego kliniki chirurgicznej i Dra Zieleniewskiego kliniki lekarskiej adiunktów, oraz w przytomności kilkunastu swoich uczniów po raz pierwszy doświadczenia z użycia pary eteru siarkowego wzwyż pomienionym celu” . Takimi słowami rozpoczynała się dziennikarska relacja z pierwszej oficjalnie przeprowadzonej na ziemiach polskich próby, dodajmy od razu — pomyślnej, z zastosowaniem eteru w znieczuleniu ogólnym pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego. Rzecz działa się 6 lutego 1847 roku w Krakowie.
Doświadczony personel

Twoja zdrowia jest najważniejsza, zaufaj najlepszemu personelowi.

Dedykowane leczenie
Jakość, bezpieczeństwo, certyfikaty
Najwyższe standardy leczenia

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00