Konkursy ofert

TitleDate
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w oddziale Neurologii z Pododziałem Leczenia Udarów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2021/09/222021-09-22 13:41:31
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w kompetencji Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii z Pododziałem Leczenia Udarów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2021/09/222021-09-22 13:28:05
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2021/09/062021-09-06 12:16:18
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w oddziałach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2021/03/152021-03-15 14:03:20
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2020/10/152020-10-15 12:38:09
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2020/09/252020-09-25 14:02:48
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2020/09/242020-09-24 10:43:58