Konkursy ofert

TitleDate
Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Izbie Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/04/122024-04-12 07:43:59
Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/04/022024-04-02 14:32:45
Wykonywanie świadczeń przez Kierownika Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/03/262024-03-26 11:04:33
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa/chirurgia ogólna w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/03/192024-03-19 17:29:08
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie Choroby Wewnętrzne – Hospitalizacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/03/142024-03-14 13:46:39
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy Anestezjologiczne i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/03/082024-03-08 14:08:23
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie Choroby Wewnętrzne – Hospitalizacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/03/072024-03-07 14:18:53
Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Izbie Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/02/062024-02-06 13:02:59
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mikrobiologii lekarskiej wraz z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/01/122024-01-12 12:49:07
Zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisu badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/01/112024-01-11 13:29:39
Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Izbie Przyjęć i na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/01/102024-01-10 13:19:29
Udział w pracach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego (konsylium) oraz stałego konsultanta – specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej / specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, planującego i koordynującego proces leczenia pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2024/01/102024-01-10 13:11:41
Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podwykonawstwa w zakresie sporządzania opisów badań pacjentów w systemie Teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/12/152023-12-15 13:31:54
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego w Izbie Przyjęć oraz pozostałych komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/12/042023-12-04 13:40:44
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie Neurologia – Hospitalizacja, Neurologia – Hospitalizacja – Świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia, Neurologia – Hospitalizacja – A48 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/12/012023-12-01 12:52:42
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacji realizowanych w Oddziałach Szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/11/162023-11-16 15:26:53
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/11/162023-11-16 15:20:52
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w poradniach: nefrologicznej, onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologicznej, dermatologicznej, urologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/11/132023-11-13 14:41:05
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/11/132023-11-13 14:32:23
Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podwykonawstwa w zakresie sporządzania opisów badań pacjentów w systemie Teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/10/272023-10-27 12:51:07
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/10/252023-10-25 15:06:29
Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach sprawowania funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem w Oddziale Chirurgii Naczyniowej wraz z Poddziałem Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/10/242023-10-24 15:14:50
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie programy lekowe dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym SM w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/10/132023-10-13 13:15:05
Zawarcie umów z podwykonawcami w zakresie badań laboratoryjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/10/062023-10-06 13:25:29
Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/09/152023-09-15 13:23:10
Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podwykonawstwa w zakresie sporządzania opisów badań pacjentów w systemie Teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/08/282023-08-28 14:09:32
Udzielanie zamówień na zawarcie umów z podwykonawcami w zakresie badań laboratoryjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/08/162023-08-16 14:28:02
Udzielanie zamówień na zawarcie umów z podwykonawcami w zakresie badań laboratoryjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/08/032023-08-03 15:39:57
Udzielanie świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w Poradni Medycyny Pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/232023-06-23 14:36:56
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/192023-06-19 14:07:25
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku lekarza z zakresu Medycyny Ratunkowej oraz Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/142023-06-14 14:17:49
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku lekarza Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/142023-06-14 14:06:12
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę / Pielęgniarza Koordynującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/122023-06-12 12:39:05
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy Anestezjologiczne i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/072023-06-07 14:27:20
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/072023-06-07 14:22:59
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki / Pielęgniarzy w Oddziale Urologii z Pododdziałem Chirurgii Onkologiczno – Urologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/072023-06-07 12:46:01
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/072023-06-07 12:11:06
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego w Oddziałach Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/072023-06-07 12:08:15
Udzielanie zamówień na zawarcie umów z podwykonawcami w zakresie badań laboratoryjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/06/052023-06-05 14:23:57
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA – postępowanie uzupełniające w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/05/312023-05-31 12:20:36
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/05/232023-05-23 14:16:17
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/05/232023-05-23 13:59:50
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w poradniach: nefrologicznej, onkologicznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologicznej, dermatologicznej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/05/122023-05-12 14:30:32
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/04/192023-04-19 14:16:50
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresie: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA – postępowanie uzupełniające w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/04/182023-04-18 14:11:15
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w zakresach: Chirurgia naczyniowa oraz Chirurgia ogólna wraz z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2023/03/212023-03-21 14:30:30