Konkursy ofert

TitleDate
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/06/152022-06-15 13:37:35
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/06/072022-06-07 14:18:56
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/05/202022-05-20 13:49:04
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/05/202022-05-20 13:34:10
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/05/192022-05-19 12:49:51
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/05/192022-05-19 12:46:30
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w kompetencji Lekarza Naczelnego Szpitala w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/05/112022-05-11 14:19:18
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/04/132022-04-13 13:55:41
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/04/132022-04-13 13:44:55
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/04/052022-04-05 11:44:55
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/03/232022-03-23 12:07:17
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/03/152022-03-15 11:13:23
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w kompetencji Lekarza Kierującego Oddziałem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/03/152022-03-15 11:11:41
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w kompetencji Lekarza Kierującego Oddziałem w Oddziale Hematologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/02/172022-02-17 12:18:22
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Hematologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego2022/02/172022-02-17 11:53:40