Szkolenia dla lekarzy

Data publikacji: 10.11.2023

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

Organizatorzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Strona www: www.rckik.poznan.pl

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

  • BLS (Basic Life Support) + AED (Automated External defibryllation).

Opis szkolenia

Szkolenie trwa 2 godziny i podzielone jest na 4 części:

Część I

To 15 minutowy wykład na temat udzielana pierwszej pomocy w skład której wchodzą takie zaganiania jak: potwierdzenie nagłego zatrzymania krążenia, wezwania pomocy, rozpoczęcie
i technika ucisków klatki piersiowej, udrożnienie dróg oddechowych za pomocą rurki ustno-gardłwej lub nosowo-gardłowej, wentylacji przy pomocy resuscytatora oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Część II

Zawiera praktyczną naukę zakładania prostych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych
oraz naukę wentylacji za pomocą resuscytatora.

Część III

Pokaz podstawowych czynności resuscytacyjnych na fantomie w czasie rzeczywistym, następnie instruktor wykonuje jeszcze raz te same czynności ale tym razem szeroko je omawia.
Po omówieniu jest czas na zadawanie pytań. Po pytaniach uczestnicy szkolenia ćwiczą w zespołach dwuosobowych czynności przedstawione wcześniej.

Część IV

Pokaz BLS u dziecka oraz postępowania w zadławieniu u dzieci.