Oferty pracy

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w naszym Szpitalu, prosimy o zapoznanie
się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz aktualną ofertą pracy.

Jeśli spełnia Pani/Pan wymagania określone w ogłoszeniu na określone stanowisko pracy
podane w ofercie pracy, uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV wyłącznie na adres:

lub

osobiste złożenie CV w Dziale Spraw Pracowniczych Szpitala
lub w Kancelarii Szpitala w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……..

albo

przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą adresując kopertę na adres:
Dział Spraw Pracowniczych SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……..

Zgodnie z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, oczekujemy od Pani/Pana, podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie
  np. nr telefonu lub mail;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku podania więcej danych niż wymaganych przez Kodeks pracy prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach w szerszym zakresie niż wynikający z ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ MSWiA
w Poznaniu ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań w celu prowadzenia rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy dostarczyć:

 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwalifikacje.

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu poszukuje pracowników na niżej wymienione stanowiska:

Pracownik socjalny w Szpitalu

Data publikacji: 14.03.2024Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniuim. prof. Ludwika Bierkowskiegozatrudni Pracownika SocjalnegoWymagania: kwalifikacje zawodowe…

Pracownik do Działu Kadr

Data publikacji: 14.03.2024Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniuim. prof. Ludwika Bierkowskiegozatrudni Pracownika do Działu KardOpis…

Opiekun Medyczny

Data publikacji: 28.02.2024Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniuim. prof. Ludwika Bierkowskiegozatrudni Opiekunów MedycznychWymagania: dyplom potwierdzający…

Lekarzy specjalistów

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiegow związku z rozwojem struktur organizacyjnych oferuje zatrudnienie na stanowisku:Lekarzy specjalistów: anestezjologii…

Lekarzy specjalistów: urologia, chirurgia ogólna, psychiatria, dermatologia i nefrologia

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom; dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce; prowadzenie dokumentacji medycznej; współpraca z personelem medycznym w…

Ratownik Medyczny

Data publikacji: 17.07.2023, Data aktualizacji: 28.02.2024Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniuim. prof. Ludwika BierkowskiegozatrudniRatowników Medycznych…

Pielęgniarki / Pielęgniarze

Data publikacji: 17.07.2023Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniuim. prof. Ludwika BierkowskiegozatrudniPielęgniarki / Pielęgniarzy do pracyw…

Lekarzy specjalistów: chirurgia ogólna, onkologia kliniczna, nefrologia

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom; dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce; prowadzenie dokumentacji medycznej; współpraca z personelem medycznym w…

Lekarz Psychiatra

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom; dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce; prowadzenie dokumentacji medycznej; współpraca z personelem medycznym w…

Pielęgniarka na Izbę Przyjęć

Wymagania: wykształcenie pielęgniarskie; aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na…

Pielęgniarki/Pielęgniarzy do Poradni Hematologicznej z Chemioterapią oraz w Oddziale Hematologii

Od kandydatów oczekujemy: tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarzy, aktualne prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. mile widziane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny…

Pielęgniarka Endoskopowa na Oddziale Urologii i Onkologii

Wymagania: wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu, kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii lub specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne, mile widziane doświadczenie w…

Pielęgniarka w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Wymagania: wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, ukończony kurs specjalistyczny z zakresu RKO, mile…

Lekarz specjalista anestezjologii

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w związku z rozwojem struktur organizacyjnych oferuje zatrudnienie na stanowisku:Lekarzy specjalistów…

Lekarz Radiolog

Zadania: nadzorowanie i opisywanie badań RTG, KT, MR; wykonywanie badań USG; dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce; prowadzenie dokumentacji…

Lekarz ginekolog do poradni

Zakres obowiązków: wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza ginekologa, udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów, prowadzenie…

Lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny z Ukrainy i Białorusi

Data publikacji: 18.03.2022; Aktualizacja: 30.06.2023 Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb…

Lekarz do Izby Przyjęć

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęć,dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,prowadzenie dokumentacji medycznej,współpraca z personelem medycznym w celu…

Ratownik medyczny z Ukrainy

Wymagania: Niezbędne: Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnymdyplom ratownika medycznego,odporność na stres,punktualność,dyspozycyjność. Pożądane cechy: Chęć pomocy innym,odpowiedzialność,duża empatia wobec innych.…

Lekarz Medycyny Ratunkowej Izby Przyjęć

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęćdbałość o wysokie standardy medyczne w placówceprowadzenie dokumentacji medycznejwspółpraca z personelem medycznym w celu…

Lekarz Internista Izby Przyjęć

Zadania: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęćdbałość o wysokie standardy medyczne w placówceprowadzenie dokumentacji medycznejwspółpraca z personelem medycznym w celu…

Lekarz psychiatra

Zakres obowiązków: wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza psychiatry, udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów, prowadzenie…

Lekarz Medycyny Pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska,umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, Oferujemy: możliwość pełnego skoncentrowania się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom…

Salowa / salowy

Data utworzenia: 1.08.2019, Aktualizacja: 22.01.2024 Oferujemy: dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); praca w…

Technik elektroradiolog

Wykształcenie: kierunkowe Charakter pracy: wykonywanie radiografii i badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami;obróbka cyfrowa wykonanych badań diagnostycznych i ich archiwizacja…