Blok Operacyjny ze Sterylizacją

Blok operacyjny dysponuje 3 salami operacyjnymi, sterylizacją i salą wybudzeń. Ponadto poza blokiem w obrębie szpitala zlokalizowane są sale: endoskopowa i chirurgii naczyniowej (zabiegi endowaskularne).

Telefony kontakowe

+48 61 846 45 36 - dyżurka pielęgniarek

Specyfika

Na bloku operacyjnym codziennie odbywają się zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, ortopedii i traumatologii oraz urologii.

Jedna sala operacyjna pozostaje w gotowości operacyjnej całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Doświadczony personel pielęgniarski i techniczny profesjonalnie zajmuje się:

  • przygotowaniem pomieszczeń, narzędzi i aparatury medycznej do zabiegów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
  • przygotowaniem pacjentów do zabiegów.
  • instrumentowaniem podczas operacji każdego rodzaju.
  • sprawowaniem nadzoru nad pacjentami operowanymi.
  • prowadzeniem obserwacji pacjentów po zabiegach w sali wybudzeń.

Z niecierpliwością czekamy na oddanie do użytku pomieszczeń nowo wybudowanego bloku operacyjnego wraz ze sterylizacją w budynku obok szpitala, co pozwoli naszemu zgranemu zespołowi na pracę w warunkach spełniających najwyższe standardy.

Pielęgniarki chcące zdobyć doświadczenie w instrumentowaniu oraz specjalizować się w pielęgniarstwie operacyjnym lub anestezjologicznym prosimy o kontakt z pielęgniarką koordynującą panią Anną Kaczmarek.

budynek nowego bloku operacyjnego
budynek nowego bloku operacyjnego
budynek nowego bloku operacyjnego
budynek nowego bloku operacyjnego
budynek nowego bloku operacyjnego

Kierownik

dr n. med. Paweł Kokoszka

Pielęgniarka koordynująca

brak wizerunku
Anna Kaczmarek
  • +48 61 846 45 28

Wyszukiwarka

Informacja medyczna

+48 61 846 45 00