Certyfikaty

Centralna Sterylizatornia

PN-EN ISO 9001:2015-10
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług w zakresie dekontaminacji narzędzi chirurgicznych
i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku

Certyfikat_ISO_9001_2015_CS.pdf [388 KB]

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00