Opieka duchowa

Na zdjęciu kaplica Szpitala MSWiA w Poznaniu

Kaplica jest otwarta cały dzień.

Każdemu Pacjentowi – w myśl konstytucyjnego prawa – należy zapewnić możliwość opieki duszpasterskiej (art. 19 ust. 3, pkt 3).

Prawo to wynika z integralnego podejścia do osoby ludzkiej, która jest istotą psycho-fizyczną i duchowość – niezależnie od wyznawanej wiary – nieodłącznie towarzyszy człowiekowi. Watykańska “Karta Pracowników Służby Zdrowia” zauważa, iż “z powodu koniecznej współzależności między wymiarem fizycznym, psychicznym i duchowym osoby oraz na podstawie obowiązku świadczenia o własnej wierze, każdy pracownik służby zdrowia jest zobowiązany do szukania warunków, aby temu, kto go prosi, tak bezpośrednio jak i pośrednio, była zapewniona opieka religijna”. (art.108).

Kaplica szpitalna p.w. św. Józefa znajduje się na I piętrze przy wejściu na Oddział Urologii.

posługę pełni
ks. Piotr Świerczok
tel. 693 899 932

 

Msze święte

Dzień
Godzina
Niedziela i święta
10:00

W przypadku zmiany w planie nabożeństw – informacja na tablicy ogłoszeń.

Spowiedź, Komunia Święta, Sakrament Namaszczenia Chorych udzielane są:

  • na życzenie pacjenta podczas obchodu na oddziałach;
  • na Mszy Świętej lub po Mszy;
  • po indywidulanym uzgodnieniu z księdzem kapelanem.