Ochrona danych osobowych

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r., przestała obowiązywać Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Zgodnie z przepisami RODO, powołany w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, jest Inspektor Ochrony Danych, który pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób, których dane dotyczą.

Mając na uwadze powyższe, oraz w celu umożliwienia Państwu uzyskania więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. Ludwika Bierkowskiego,  poniżej zamieszczamy  dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60 – 631 Poznań

Magdalena Kawka-Jacolik