Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

(+48) 61 846 46 28

Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

mgr Ewa Stachowiak – kierownik działu

(+48) 61 846 47 00

Dział Spraw Pracowniczych

Adriana Stasiak – kierownik działu

(+48) 61 846 46 17

Dział Informatyki

mgr inż. Muhannad Saif – kierownik działu

(+48) 61 846 47 11

Dział Eksploatacji i Inwestycji

mgr inż. Małgorzata Studzińska – kierownik działu

(+48) 61 846 46 25

Dział Organizacji i Marketingu

mgr Dagmara Hofmańska – kierownik działu

(+48) 61 846 46 61

Dział Zamówień Publicznych

(+48) 61 846 47 70

Magazyn Centralny i Zaopatrzenie

mgr inż. Katarzyna Melska – kierownik działu

(+48) 61 846 46 16

Sekcja Ogrodniczo-Gospodarcza

Przemysław Muczek – kierownik sekcji

(+48) 61 846 46 78

Stanowisko ds. żywienia

mgr inż. Katarzyna Melska

(+48) 61 846 46 23

Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu

(+48) 61 846 45 01

Specjalista ds. BHP

mgr Maciej Jarzembowski

(+48) 693 899 931

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Maciej Węckowski

(+48) 664 929 680

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Iwona Stelmasiak

(+48) 61 846 46 91

Pracownik Socjalny

Elżbieta Gramsz

(+48) 61 846 46 97

Inspektor Ochrony Danych

inż. Paweł Dzierzyński

(+48) 61 846 46 39