Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Małgorzata Krueger – kierownik działu

(+48) 61 846 46 48

Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

mgr Daria Szczepaniak – kierownik działu

(+48) 61 846 47 00

Dział Spraw Pracowniczych

Adriana Stasiak – kierownik działu

(+48) 61 846 46 17

Dział Informatyki

mgr inż. Muhannad Saif – kierownik działu

(+48) 61 846 47 11

Dział Eksploatacji i Inwestycji

(+48) 61 846 46 25

Dział Zamówień Publicznych

mgr Michał Flis – kierownik działu

(+48) 61 846 47 70

Koordynator Poradni Specjalistycznych i Medycyny Pracy

mgr Paulina Bogdańska-Skrzypczak

(+48) 61 846 46 21

Magazyn Centralny i Zaopatrzenie

Stanowisko ds. Żywienia

mgr inż. Katarzyna Melska – kierownik działu

(+48) 61 846 46 16

Sekcja Ogrodniczo-Gospodarcza

Przemysław Muczek – kierownik sekcji

(+48) 61 846 46 78

Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu

(+48) 61 846 45 01

Specjalista ds. BHP

mgr Maciej Jarzembowski

(+48) 693 899 931

Stanowisko ds. PPOŻ

Maciej Węckowski

(+48) 664 929 680

Stanowisko ds. Epidemiologii z Sekcją Utrzymania Czystości

mgr Iwona Stelmasiak

(+48) 61 846 46 91

Pracownik Socjalny

Katarzyna Szarnacka

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Kawka-Jacolik

(+48) 61 846 46 60

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00