Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

Janina Berczyńska

+48 61 846 46 28

Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

mgr Ewa Stachowiak – kierownik działu

+48 61 846 47 00

Dział Spraw Pracowniczych

lic. Adriana Stasiak – kierownik działu

+48 61 846 46 17

Dział Informatyki

mgr inż. Muhannad Saif – kierownik działu

+48 61 846 47 11

Dział Eksploatacji i Inwestycji

mgr inż. Małgorzata Studzińska – kierownik działu

+48 61 846 46 25

Dział Organizacji i Marketingu

mgr Dagmara Hofmańska – kierownik działu

+48 61 846 46 61

Dział Zamówień Publicznych

mgr Anna Górska – kierownik działu

+48 61 846 47 65

Magazyn Centralny i Zaopatrzenie

mgr inż. Katarzyna Melska – kierownik działu

+48 61 846 46 16

Sekcja Ogrodniczo-Gospodarcza

Przemysław Muczek – kierownik sekcji

+48 61 846 46 25

+48 61 846 46 95

Stanowisko ds. żywienia

mgr inż. Katarzyna Melska

+48 61 846 46 23

Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu

mgr Maciej Olejniczak

+48 61 846 47 10

Specjalista ds. BHP

mgr Maciej Jarzembowski

+48 693 899 931

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. Hubert Jezierski

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Iwona Stelmasiak

+48 61 846 46 91

Pracownik Socjalny

Elżbieta Gramsz

+48 61 846 46 97

Inspektor Ochrony Danych

dr Magdalena Adamczyk

+48 61 846 47 79

Wyszukiwarka

Informacja medyczna

+48 61 846 45 00