Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest w budynku nowego bloku operacyjnego na I piętrze.

Telefony kontakowe

Centralna Sterylizatornia

(+48) 61 846 46 01 - kierownik

Specyfika

W 2020 roku do użytku została oddana nowo wybudowana
Centralna Sterylizatornia.
Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego z zastosowaniem właściwej technologii,
w oparciu o obowiązujące normy i procedury.

Na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni znajdują się nowoczesne urządzenia, w szczególności:

  • przelotowe myjki – dezynfektory;
  • myjnia – dezynfektor wózków transportowych, kontenerów;
  • przelotowe sterylizatory parowe.
Myjnia – dezynfektor wózków transportowych, kontenerów
    oraz:
  • sterylizator plazmowy do sterylizacji niskotemperaturowej;
  • zgrzewarki rotacyjne;
  • myjnia ultradźwiękowa;
  • urządzenie do czyszczenia parą wodną pod ciśnieniem-steamer.
Przelotowe sterylizatory

Wszystkie procesy kontrolowane są przez elektroniczny system monitorowania, rejestrujący istotne parametry na każdym etapie przygotowania wyrobów sterylnych. Procesy mycia są kontrolowane wskaźnikami chemicznymi, a procesy sterylizacji wskaźnikami chemicznymi oraz biologicznymi. Dokumentacja jest archiwizowana
i udostępniania na wniosek zleceniodawcy w celu potwierdzenia sterylności wyrobów

W kwietniu 2023 r. Centralna Sterylizatornia otrzymała certyfikat poświadczający, że wprowadziła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami: PN- EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczonych usług dekontaminacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku.

Polityka Jakości

Polityka_Jakosci_20221102.pdf [468 KB]

Certyfikat ISO w j. polskim

Certyfikat_ISO_9001_2015_CS_pl.pdf [387 KB]

Certyfikat ISO w j. angielskim

Certyfikat_ISO_9001_2015_CS_eng.pdf [385 KB]

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Informacja medyczna

+48 61 846 45 00