Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcia do Szpitala odbywają się w dwóch trybach:

 • planowym – Biuro Przyjęć Szpitala – parter, pokój nr 53

(+48) 61 846 46 96

 • nieplanowym – Izba Przyjęć Szpitala – parter

(+48) 61 846 46 50

Pacjent przyjmowany do Szpitala jest zobowiązany posiadać:

 • skierowanie (w przypadku przyjęcia planowego),
 • dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport,
  prawo jazdy lub dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8
  ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),
 • dokumentację medyczną oraz wyniki badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie umieszczone na skierowaniu.

Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Zakładu swoje wartościowe przedmioty rodzinie (innej wskazanej przez siebie osobie) lub do depozytu. Zakład nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta, dlatego w miarę możliwości prosimy nie zabierać ze sobą kosztownych przedmiotów.

Pacjent przyjmowany do Szpitala powinien posiadać przy sobie:

 • przybory toaletowe,
 • szlafrok,
 • piżamę,
 • obuwie domowe,
 • wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie,
 • leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala.

Pacjenci przebywający na oddziale nie mogą posiadać przy sobie żadnych leków. Przy przyjęciu na oddział pacjenci, którzy stosują jakiekolwiek leki, powinni poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego i oddać je personelowi medycznemu.

Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielane na podstawie weryfikacji prawa do świadczeń w elektronicznym systemie weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (e-WUŚ).

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system e-WUŚ pacjent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych.