Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów

Oddział zlokalizowany jest na VIII i IX piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Telefony kontaktowe VIII piętro

(+48) 61 846 45 85 - sekretariat

(+48) 61 846 45 72 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 88 - dyżurka pielęgniarska

Telefony kontaktowe VIII piętro

(+48) 61 846 45 91 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 99 - dyżurka pielęgniarska

Poczta elektroniczna

Specyfika Oddziału

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu MSWiA zlokalizowany jest na VIII i IX piętrze.

Nasz zespół tworzą:

 • lekarze specjaliści w zakresie neurologii;
 • lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z neurologii;
 • fizjoterapeuci;
 • neurologopeda;
 • psycholog;
 • zespół pielęgniarek i ratowników medycznych;
 • opiekunowie medyczni;
 • pracownicy administracyjni.

Oddział Udarowy

Wyposażony jest między innymi w 6 monitorowanych stanowisk, w tym 4 intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu oraz łóżka wczesnej opieki poudarowej. Oddział pełni dyżur całodobowy.

W naszym Ośrodku wykonujemy badania obrazowe w trybie pilnym w przypadku podejrzenia udaru mózgu (KT i MRI, także z oceną naczyń oraz ultrasonografię dopplerowską tętnic szyjnych
i kręgowych). U chorych kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego rozpoczynamy taką terapię niezwłocznie
po ustaleniu wskazań.

Oddział spełnia wysokie standardy leczenia udarów, legitymuje
się certyfikatami European Stroke Organization „Gold Standard”. Bardzo wysoki odsetek chorych leczonych jest metodą trombolizy dożylnej (w ostatnich latach ponad 28%), przy niskiej (poniżej 8,5%) śmiertelności 30-dniowej. Oddział prowadzi wczesną rehabilitację poudarową oraz diagnostykę i usprawnianie logopedyczne (obejmujące m.in. rehabilitację poudarową zaburzeń mowy (afazji, dyzartrii) i zaburzeń połykania).

Oddział Neurologii

W Oddziale Neurologii diagnozujemy i leczymy pacjentów z innymi niż udar mózgu chorobami układu nerwowego.

Szczególnie specjalizujemy się w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego (SM). Prowadzimy od wielu lat leczenie tej choroby w ramach programu lekowego NFZ, a pacjenci nad którymi sprawujemy opiekę stanowią jedną z największych grup w Polsce.

Diagnozujemy i leczymy choroby neurozwyrodnieniowe,
w tym zwłaszcza chorobę Alzheimera na jej wczesnym etapie.

Dysponujemy nowoczesną Pracownią EEG i EMG, co pozwala nam diagnozować pacjentów podejrzanych o padaczkę oraz pacjentów
z dysfunkcją mięśni i nerwów obwodowych.

PROGRAMY LEKOWE

PROGRAM LEKOWY SM

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego na bieżąco włącza do leczenia pacjentów chorujących na SM w ramach programu lekowego.

Aktualna treść programu zawierająca szczegółowy opis kryteriów włączenia i wyłączenia z leczenia dostępna jest pod tym linkiem:

Aby umówić się na wizytę kwalifikującą do leczenia w programach lekowych prosimy o kontakt:

MAILOWY
sm@szpitalmswia.poznan.pl

w tytule wiadomości wpisując
Kwalifikacja do programu lekowego

lub

TELEFONICZNIE
693 899 908

w godzinach:
Poniedziałek:  7:00-18:00,
Wtorek:  7:00-14:00,
Środa:  9:00-13:00,
Czwartek:  9:00-13:00.

lub

OSOBIŚCIE
Centralna Rejestracja (wejście główne do Szpitala)
Szpital MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34;

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby ułatwić kwalifikację do programu lekowego, uprzejmie prosimy o zabrania ze sobą następujących dokumentów:

 • Skierowanie na Oddział Neurologiczny z zaznaczeniem: kwalifikacja do leczenia immunomodulacyjnego SM;
 • Wynik badania MRI;
 • Dostępną dokumentację leczenia szpitalnego,
  lub z poradni neurologicznej.
PROGRAM LEKOWY LECZENIA MIGRENY PRZEWLEKŁEJ
Podstawą objęcia leczeniem w ramach programu lekowego Profilaktyczne Leczenie Chorych na Migrenę Przewlekłą G43 w poradni neurologicznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego jest:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni neurologicznej w celu leczenie migreny G43;
 • wypełniony przez pacjenta „Dzienniczek migrenowy” – dzienniczek pacjenta z udokumentowanymi napadami bólu głowy i bólu migrenowego – prowadzonym przez okres minimum 3 miesięcy;
 • wypełniony przez pacjenta „Kwestionariusz jakości życia – skala MIDAS” (zgodnie z załączonymi wzorami).

Konieczność oceny wypełnionego dzienniczka pacjenta oraz kwestionariusza – skali MIDAS wynika z opisu programu lekowego stanowiący załącznik nr B.133 do Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

Wykaz badań przy kwalifikacji:

 • wywiad z pacjentem potwierdzający spełnienie kryteriów kwalifikacji do programu lekowego;
 • badanie fizykalne – neurologiczne;
 • dzienniczek pacjenta z udokumentowanymi napadami bólu głowy i bólu migrenowego prowadzony przez okres minimum 3 ostatnich miesięcy;
 • kwestionariusz jakości życia – skala MIDAS.
Pacjent z rozpoznanym G43 posiadający skierowanie
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się:

OSOBIŚCIE
Centralna Rejestracja (wejście główne do Szpitala)
Szpital MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34;

lub

TELEFONICZNIE:

pod nr telefonu: 61-846-47-47

Dzienniczek migreny
Dzienniczek_Migreny.pdf [174 KB]

Skala MIDAS
Skala-MIDAS.pdf [141 KB]

PROGRAM LECZENIA SPASTYCZNOŚCI
Program lekowy B.57 Leczenie spastyczności kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: 161, I63, I69, G35, G82, G83, T90, T91)

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni neurologicznej z numerem statystycznym choroby jak powyżej;
 • Udokumentowane rozpoznanie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, mózgowym porażeniem dziecięcym, paraplegią spastyczną
  (w przypadku pacjentów po udarze mózgu niedokrwiennym lub krwotocznym oraz przebytym urazie ośrodkowego układu nerwowego konieczny jest wypis ze szpitala);
 • Spis aktualnie przyjmowanych leków.

Warunkiem kwalifikacji jest potwierdzenie spastyczności po osobistym badaniu chorego (w przypadku leczenia spastyczności kończyn dolnych pacjent musi być zdolny do przyjęcia pozycji stojącej) oraz brak przeciwwskazań do podania leku (zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego).

Rejestracja chorych do poradni neurologicznej:
pacjent (lub opiekun) zgłasza się:

OSOBIŚCIE
Centralna Rejestracja (wejście główne do Szpitala)
Szpital MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34;

lub

TELEFONICZNIE:

pod nr telefonu: 61-846-47-47

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt.neurologia@szpitalmswia.poznan.pl
z dopiskiem w tytule: program leczenia spastyczności.

Oddział posiada

neurosonologia
neurosonologia Pracownię Neurosonologii

diagnostyki ultrasonograficznej układu nerwowego

Pacjent z elektrodami podczas badania EEG
Pracownię Elektroencefalografii (EEG)

z możliwością wielogodzinnego zapisu EEG łącznie z zapisem wideo

Wynik badania EMG
Pracownię Elektromiografii (EMG)

Kierownik Oddziału

lek. med. Jan Ilkowski
 • (+48) 61 846 45 89

Pielęgniarka koordynująca

brak wizerunku
Bożena Poczekaj
 • (+48) 61 846 45 85

Wyszukiwarka