Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład zlokalizowany jest na I piętrze Polikliniki Szpitala i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:35.

Telefony kontakowe

(+48) 61 846 47 63 – Rejestracja

(+48) 61 846 47 62 – Pracownia biochemii

(+48) 61 846 47 91 – Pracownia serologii i banku krwi

(+48) 61 846 45 82 – Pracownia bakteriologii

Informacje

Materiał do badania jest pobierany w godzinach od 7:15 do 14:35.

Do badania należy zgłosić się na czczo.

Mocz do badań przyjmowany jest tylko w plastykowych pojemnikach.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej to laboratorium diagnostyczne świadczące usługi w zakresie badań podstawowych i specjalistycznych. Panel badań obejmuje następujące dziedziny:

 • hematologia;
 • koagulologia;
 • biochemia i immunochemia;
 • analityka ogólna;
 • serologia grup krwi;
 • bakteriologia.
W laboratorium zatrudniony jest doświadczony i wykwalifikowany personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje.
Ponadto wysokiej klasy analizatory wykorzystujące nowoczesne technologie oraz zintegrowany system informatyczny pozwalają na wykonywanie badań z najwyższą jakością.

W trosce o poprawność wykonywanych analiz prowadzimy codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz okresową
kontrolę zewnątrzlaboratoryjną, uczestnicząc w krajowych
i międzynarodowych programach oceny jakości badań laboratoryjnych. Potwierdzają to następujące certyfikaty:

 • Krajowy sprawdzian organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej-Łódź;
 • Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Randox Quality Control;
 • Międzynarodowy sprawdzian- LabQuality;
 • Zewnętrzna Kontrola Jakości badań przeprowadzonych
  przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  w Poznaniu i w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej;
 • Ogólnopolska kontrola zewnątrzlaboratoryjna POLMICRO przeprowadzana przez Centralny Ośrodek Badań Jakości
  w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

W naszej placówce każdy może liczyć na profesjonalną i przyjazną obsługę.

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII

Zdjęcie przedstawia laboranta wykonującego badanie mikrobiologiczne

W strukturze ZDL znajduje się Pracownia Bakteriologii prowadząca diagnostykę mikrobiologiczną w zakresie zakażeń układu:

 • moczowo-płciowego;
 • oddechowego;
 • kostno-stawowego;
 • skóry i tkanki miękkiej;

w kierunku nosicielstwa patogenów alarmowych oraz kontroli procesu sterylizacji.

Diagnostyka mikrobiologiczna odbywa się za pomocą metod: manualnej i automatycznej z użyciem nowoczesnych sprzętów.
Wyspecjalizowany personel bierze udział w Zewnętrznej Kontroli Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej “POLMICRO”.

Pracownia posiada aktualny certyfikat wiarygodności wykonywanych badań.

INFORMACJE OGÓLNE

Przyjmowanie materiału do badania

 • Materiały przyjmowane są od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 14:00.

Odbiór wyników

 • Wyniki można odbierać od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 18:00.

Pobieranie materiału do badań
(wymaz z gardła, migdałków, nosa, jamy ustnej,
ucha zew., ze zmiany skórnej powierzchniowej)

 • Od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 13:00.

SKIEROWANIE

Skierowanie od lekarza na badanie mikrobiologiczne
powinno zawierać:

 • Dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia);
 • Nazwę jednostki kierującej;
 • Rozpoznanie;
 • Informację na temat chorób współistniejących, wpływających na stan odporności pacjenta;
 • Cel i kierunek badania (tlenowe/beztlenowe);
 • Rodzaj i opis materiału;
 • Datę i godzinę pobrania;
 • Antybiotyki (jakie pacjent przyjmował/jakie przyjmuje obecnie);
 • Stan chorego (zakażenie objawowe/bezobjawowe);
 • Pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku badań bez lekarza i jednostki kierującej dane Pacjenta wpisywane są na skierowaniu w laboratorium.

ZAKRES BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

 • posiew moczu;
 • posiew nasienia;
 • posiew pokarmu kobiecego;
 • wymaz z cewki moczowej;
 • wymaz z pochwy;
 • biocenoza pochwy – ocena czystości;
 • badanie przesiewowe w kierunku Str. agalactiae (GBS)
  – wymaz z pochwy, odbytu;
 • wymaz z kanału szyjki macicy;
 • wymaz z górnych dróg oddechowych: gardła, nosa, migdałków, ucha;
 • wymaz z jamy ustnej;
 • wymaz z worka spojówkowego;
 • wymaz ze zmian skórnych, ropnia, rany, owrzodzenia, odleżyny;
 • płyn stawowy, bioptat, inne płyny z jam ciała;
 • badanie w kierunku nosicielstwa S. aureus – wymaz z przedsionka nosa, gardła, pachy, pachwiny;
 • badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek CRE
  – głęboki wymaz z odbytu;
 • badanie w kierunku patogenów alarmowych (CRE, ESBL, MRSA, VRE)
  – głęboki wymaz z odbytu;
 • kontrola procesu sterylizacji (Sporal);
 • inny materiał (po konsultacji z pracownią).

Badania wykonywane są w kierunku tlenowym a w przypadku niektórych materiałów również w kierunku beztlenowych drobnoustrojów (po konsultacji z pracownią).

Zdjęcie przedstawia laboranta oraz pojemniki do badań mikrobiologicznych

Czas trwania badania:

 • w kierunku bakterii tlenowych: 2-5 dni;
 • w kierunku bakterii beztlenowych: 7-12 dni.

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO BADANIA

Przez pacjenta:

 • ze środkowego strumienia rano lub co najmniej po 4 godzinach od ostatniej mikcji;
 • po dokładnym umyciu okolic cewki moczowej;
 • osoba pobierająca powinna umyć ręce;
 • mocz należy pobrać do jałowego pojemnika w sposób jałowy.

U kobiet:

 • okolice sromu po rozszerzeniu warg sromowych należy przemyć wodą z mydłem, od przodu do tyłu i kilkakrotnie przepłukać bieżącą wodą (wycierać ręcznikiem jednorazowym).

U mężczyzn:

 • odciągnąć napletek i umyć żołądź prącia wodą z mydłem i przepłukać kilkakrotnie bieżącą wodą (wycierać ręcznikiem jednorazowym).

U dzieci:

 • mocz pobierać według zasad podanych dla kobiet i mężczyzn, jedynie w wyjątkowych sytuacjach pobrać do jałowego woreczka przyklejonego do skóry krocza;
 • woreczek założyć rano po wykonaniu czynności higienicznych tuż przed oddaniem moczu przez dziecko;
 • worek odkleić zaraz po oddaniu moczu, zabezpieczyć przed wylaniem, umieścić w jałowym pojemniku, nie przelewać moczu.

Niedopuszczalne jest pobieranie moczu z nocnika!

 

U pacjentów z cewnikiem moczowym:

 • bezpośrednio po wymianie cewnika, pierwszą porcję moczu odrzucić, kolejną pobrać do jałowego pojemnika;
 • przez port do pobierania próbek, jeśli cewnik taki port posiada;
 • w szczególnych przypadkach mocz pobrać przez punkcję układu drenującego (nigdy ze starego układu drenującego).

Uwaga!
Pojemnik z moczem natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki.

Pobrany do pojemnika materiał, należy natychmiast dostarczyć do laboratorium do 2h, a jeżeli nie jest to możliwe, można przechować go do czasu transportu w temperaturze 4°C – 8°C (lodówka).

 • należy odkrztusić rano, na czczo w ilości ok. 3 ml, do jałowego pojemnika z szerokim otworem, po uprzednim wykonaniu toalety jamy ustnej i po dokładnym wypłukaniu jej przegotowaną wodą;
 • w przypadku trudności z odkrztuszaniem przez okres 1-2 dni przed pobraniem materiału można stosować środki wykrztuśne, a w dniu pobrania zastosować dodatkowo nawilżanie, nebulizację mieszaniną roztworem soli fizjologicznej oraz fizykoterapię klatki piersiowej (oklepywanie);
 • z powodu praktycznie zawsze występujących domieszek śliny, a zatem drobnoustrojów pochodzących z fizjologicznej flory jamy ustnej i gardła, wartość diagnostyczna tego badania może być mała.

Pobrany materiał należy dostarczyć do 2h w temp. pokojowej lub w ciągu 24h w temp. 4ºC – 8°C.

Nasienie pobrać po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych:

 • 1-2 dni przed badaniem zachować wstrzemięźliwość seksualną;
 • przed pobraniem umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem;
 • całkowicie ściągnąć napletek i umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej;
 • dokładnie spłukać i osuszyć jałowym gazikiem;
  przy ściągniętym napletku oddać mocz całkowicie opróżniając pęcherz;
 • bezpośrednio do jałowego pojemnika pobrać nasienie.

Nasienie nie może być pozyskane z prezerwatyw!

Materiał dostarczyć do 2h od pobrania do pracowni bakteriologicznej w temp. pokojowej.

Pokarm kobiecy pobrać po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych:

 • umyć ręce wodą z mydłem;
 • przygotować sprzęt do pobierania posiewu;
 • przemyć pierś środkiem odkażającym skórę, pozostawić
  do wyschnięcia;
 • założyć jałowe rękawice;
 • odciągnąć ręcznie 0,5-1 ml pokarmu i wyrzucić;
 • odciągnąć ręcznie 2-5 ml pokarmu do jałowego pojemnika;
 • zamknąć szczelnie pojemnik.

Materiał dostarczyć do 2h od pobrania do laboratorium,
a jeżeli nie jest to możliwe, można przechować go do czasu
transportu w temperaturze 4°C – 8°C (lodówka).

Przez wykwalifikowany personel:

Materiał należy pobrać:

 • z miejsca zmienionego chorobowo;
 • przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo – jeśli Pacjent
  jest w trakcie antybiotykoterapii – przed kolejną dawką leku);
 • w przypadku wymazów z jamy nosowo-gardłowej, Pacjent powinien być na czczo, po umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej.

W zależności od rodzaju materiału jest pobierany:

 • do jałowego pojemnika (płyny)
  – czas dostarczenia do 2h w temp. pokojowej;
 • w zabezpieczonej strzykawce (płyny)
  – czas dostarczenia do 2h w temp. pokojowej;
 • na wymazówkę transportową
  – czas dostarczenia do 48 h w temp. pokojowej.

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych – czas dostarczenia
do laboratorium natychmiast po pobraniu i nie dłużej niż 2h
(nie schładzać próbki).

Pobrany materiał należy opisać podając:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • rodzaj materiału;
 • datę i godzinę jego pobrania.

Zespół Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zespół Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik

mgr Jerzy Jaworski

Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 • (+48) 61 846 47 60

Zastępca Kierownika

brak wizerunku
mgr Kinga Olejniczak
 • (+48) 61 846 47 62

Kierownik Pracowni Bakteriologii

Pilawska Małgorzata, Kierownik Pracowni Bakteriologii
Małgorzata Pilawska
 • (+48) 61 846 45 82

Wyszukiwarka