Oddział Hematologii

Oddział zlokalizowany jest na V i VI piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Telefony kontaktowe V piętro

(+48) 61 846 45 50 - sekretariat

(+48) 61 846 45 58 - fax

(+48) 61 846 45 53 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 55 - dyżurka pielęgniarska

(+48) 61 846 45 59 - sala dziennego pobytu

Telefony kontaktowe VI piętro

(+48) 61 846 45 66 - dyżurka pielęgniarska

Poczta elektroniczna

Specyfika Oddziału

W Oddział koncentruje swoją działalność na diagnostyce i leczeniu schorzeń nowotworowych układu krwiotwórczego:

  • ostrych białaczek szpikowych (AML) i limfoblastycznych (ALL);
  • agresywnych chłoniaków nieziarniczych (DLBCL, PMBCL, PCSNL, MCL i inne);
  • chłoniaka Hodgkina;
  • chłoniaków nieziarniczych indolentnych („powolnych”) takich jak przewlekła białaczka limfocytowa (CLL);
  • chłoniak grudkowy’ makroglobulinemia Waldenströma, białaczka włochatokomórkowa (HCL) i inne;
  • szpiczaka plazmocytowego i pierwotnej amyloidozy.

Diagnostyka i leczenie w wyżej wymienionych przypadkach prowadzone jest w oparciu o polskie i międzynarodowe wytyczne. Dzięki podpisanym przez szpital umowom z NFZ Oddział ma dostęp do większości tzw. programów lekowych w onkohematologii.

Lekarze oddziału uczestniczą w najważniejszych branżowych kongresach i konferencjach w kraju i za granicą a także biorą udział w badaniach klinicznych o zasięgu globalnym dzięki czemu nasi pacjenci mogą mieć dostęp do najnowszych technologii.

Zasadą działania Oddziału jest związanie chorego ze swoim lekarzem prowadzącym w czasie całego, czasem wielomiesięcznego leczenia.

Kluczowe decyzje dotyczące wyboru postępowania dokonywane są w trakcie odbywających się dwa razy w tygodniu konsyliów, w których uczestniczą wszyscy lekarze Oddziału.

Przywiązujemy dużą wagę do dobrej komunikacji z pacjentem i jego bliskimi. Poświęcamy dużo czasu na wyjaśnianie potencjalnych korzyści i ryzyka stosowanej terapii zarówno przed rozpoczęciem leczenia jak i w jego trakcie.

Atutem Oddziału jest też zespół wyspecjalizowanych, doświadczonych i empatycznych pielęgniarek a także zespół psychologów o profilu onkopsychologicznym.

Wyposażenie Oddziału

Oddział dysponuje 17 dwuosobowymi salami, które posiadają własną toaletę oraz przedsionek, co pozwala w każdym momencie na przekształcenie ich w sale izolacyjne. Dwie z nich wyposażone są w klimatyzację i filtrację powietrza HEPA.

3 sale trzyosobowe również posiadają własną toaletę.

Chorzy korzystający z jednodniowej chemioterapii mają do dyspozycji 4 stanowiska do infuzji a pacjenci Poradni Hematologicznej z Chemioterapią korzystają z sali wyposażonej w 10 wygodnych foteli i toaletę.

Oddział posiada aparat USG i dwa gabinety zabiegowe w których wykonywane są biopsje oraz implantacje cewników do dużych naczyń.

Diagnostyka i leczenie

Probówka laboratoryjna

Ostre białaczki szpikowe (AML) i limfoblastyczne (ALL)

Probówka laboratoryjna

Agresywne chłoniaki nieziarniczne (DLBCL, PMBCL, PCSNL, MCL i inne)

Probówka laboratoryjna

Szpiczak plazmocytowy i pierwotna amyloidoza

Probówka laboratoryjna

Chłoniak Hodgkina

Probówka laboratoryjna

Chłoniaki nieziarniczne indolentne („powolne”)

takie jak przewlekła białaczka limfocytowa (CLL), chłoniak grudkowy, makroglobulinemia Waldenströma, białaczka włochatokomórkowa (HCL) i inne

Kierownik

dr Julita Dziamska
  • (+48) 61 846 45 50

Pielęgniarka koordynująca

Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę koordynującą - Wioletta Dorna, Oddział Hematologii
mgr Wioletta Dorna
  • (+48) 61 846 45 62

Wyszukiwarka

Informacja medyczna

+48 61 846 45 00