Oddział zlokalizowany jest na I piętrze wysokiego budynku Szpitala.

Telefony kontaktowe

(+48) 61 846 45 12 - sekretariat

(+48) 61 846 45 11 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 13 - dyżurka pielęgniarska

(+48) 61 846 45 14 - telefon dla pacjentów

Poczta elektroniczna

Specyfika Oddziału

Priorytetem Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej jest leczenie pacjentów nowotworowych (kompleksowa diagnostyka i terapia) w zakresie Pakietu Onkologicznego. W ramach tego Pakietu na oddziale odbywają się Konsylia Uroonkologiczne z udziałem konsultantów z zakresu onkologii klinicznej z Centrum Medyczne HCP oraz radioterapii onkologicznej z Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego.

Oddział specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów endoskopowych jak i rozległych otwartych, których średnio wykonuje się łącznie ok. 1300 rocznie.

Oddział posiada wydzieloną autonomiczną Salę Endoskopową wyposażoną w tor wizyjny z zestawem do pełnej elektroresekcji zarówno mono jak i bipolarnej wykorzystywanej do zabiegów endoskopowych.

Oddział dysponuje również własną salą do diagnostyki, w której wykonywana jest ultrasonografia przezbrzuszna i rektalna.

Na podstawie wyników badań histopatologicznych oraz na podstawie interdyscyplinarnej decyzji konsylium podejmuje się dalsze kroki terapeutyczne zależne od stopnia złośliwości i zaawansowania choroby.

W oddziale podawana jest chemioterapia dopęcherzowa stosowana w leczeniu raka pęcherza moczowego oraz stosowana jest terapia lekowa w leczeniu raka stercza.

Oddział prowadzi nadzór merytoryczny nad Poradnią Urologiczną wspierając ją metodami diagnostycznymi dostępnymi na oddziale i krótką ścieżką terapeutyczną dla pacjentów onkologicznych.

W 2019 roku planowany jest rozruch Bloku Operacyjnego w ramach którego będą wykonywane w pełnym zakresie operacje laparoskopowe:

  • prostatektomii radykalnej,
  • cystectomii,
  • nefrektomii,
  • nss

oraz pełny zakres zabiegów endoskopowych łącznie z użyciem lasera do kruszenia kamieni w układzie moczowym jak i enukleacji gruczolaka stercza.

Merytorycznie wszystkie zabiegi wykonywane są zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego , którego członkami jest cały zespół Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej MSWIA w Poznaniu.

Diagnostyka

obrazek z aparatem do wykonania badania rezonansem magnetycznym
Rezonans magnetyczny
obrazek z aparatem do wykonania badania tomografii komputerowej
Tomografia komputerowa

Wykonywane zabiegi

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Cystektomia

usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza jelitowego

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Prostatektomia

usunięcie prostaty z węzłami chłonnymi

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Adenomektomia

usunięcie gruczolaka prostaty

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Nefrektomię

usunięcie nerki z guzem

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
NSS

usunięcie guza z pozostawieniem zdrowego miąższu nerki

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Nefroureterektomia

usunięcie nerki wraz z moczowodem i rozetą pęcherza moczowego

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
TURB

przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
TURP

przezcewkowa elektroresekcja gruczolaka prostaty

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
URSL

usunięcie kamieni z moczowodu lub nerki metodą laserową lub falą uderzeniową

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Uretrotomia

usunięcie zwężenia cewki moczowej laserowo jak i przez nacięcie endoskopowe

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Cystolititrypsja

usunięcie kamienia z pęcherza moczowego za pomocą lasera lub metodą standardową

Lekarz w maseczce ochronnej podczas zabiegu
Zabieg nietrzymania moczu

przy użyciu taśmy TVT

Zespół lekarski podczas operacji.

Lekarz kierujący

dr n. med. Tomasz Deja
specjalista w zakresie urologii
  • (+48) 61 846 45 10

Pielęgniarka koordynująca

Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę koordynującą Wiolettę Biegała, Oddział Urologii.
mgr Wioletta Biegała
specjalista w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego
  • (+48) 61 846 45 02

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty