Zakład Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest na parterze Polikliniki i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:30, w którym mogą wykonać Państwo badania: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, rentgen, USG i inne.

Rejestracja na odległość

Sekretarka medyczna podaje Państwu orientacyjny termin wizyty.
W ciągu 14 dni należy przesłać/dostarczyć oryginalne skierowanie na adres Szpitala i dopiero wtedy zostanie ustalony dokładny termin badania diagnostycznego.

(+48) 61 846 47 58

(+48) 61 846 47 50

(+48) 61 846 47 51

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 18:00

Pacjent może przesłać oryginał skierowania, kserokopię dowodu osobistego z dołączonym numerem kontaktowym na poniższy adres:

Zakład Diagnostyki Obrazowej

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

60-631 Poznań.

ul. Dojazd 34

lub

W celu elektronicznej rejestracji należy wysłać wiadomość (e-mail) z załączonym skanem oraz podać numer telefonu kontaktowego.

Pacjent w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnej odpowiedzi mailowej lub telefonicznej ma obowiązek przesłać oryginał skierowania na adres Szpitala. W przeciwnym razie zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

Pacjent ma prawo rezygnacji z badania i otrzymania zwrotu oryginału skierowania, co pociąga za sobą skreślenie z listy oczekujących z podaniem przyczyny rezygnacji lub zmiany terminu.

Rejestracja osobista

Rejestracja Pacjentów do Zakładu Diagnostyki Obrazowej odbywa się w holu głównym na parterze, w miejscu działania Centralnej Rejestracji Szpitala.

Rejestracja działa od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 18:00

Pacjent ma obowiązek posiadać oryginał skierowania oraz dowód osobisty.
Istnieje możliwość zarejestrowania przez osoby trzecie, pod warunkiem posiadania oryginału skierowania oraz kserokopii dowodu tożsamości.

Odbiór wyników

Centralna Rejestracja

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 18:00

Należy okazać dowód osobisty lub posiadać upoważnienie.

  • Wyniki rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej dostępne są w ciągu 7 dni.
  • Wyniki badania radiologicznego dostępne są najczęściej w dniu badania.
  • Wyniki badania ultrasonograficznego dostępne są natychmiast po jego zakończeniu.

Wykonywane badania

obrazek z aparatem do wykonania badania rezonansem magnetycznym
Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (w skrócie MR) jest to nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe badanie diagnostyczne wykorzystujące stałe i zmienne pole elektromagnetyczne. Aktualnie jest to jedna z najnowocześniejszych..

obrazek z aparatem do wykonania badania tomografii komputerowej
Tomografia komputerowa

Badania tomograficzne (w skrócie TK) wykonywane są w diagnostyce stanów nagłych, ale również do badań planowych. Tomografia komputerowa jest aktualnie podstawowym badaniem obrazowym umożliwiającym uwidocznienie..

zdjęcie przedstawia wynik badania rtg
Badanie radiologiczne

Badanie radiologiczne (w skrócie RTG) to podstawowe badanie obrazowe, podczas którego prześwietlana jest badana część ciała Pacjenta promieniami X. Jest to badanie krótkie, bezbolesne i nieinwazyjne.

zdjęcie z aparatem do USG
Badanie ultrasonograficzne

Badanie ultrasonograficzne to nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjenta metoda diagnostyczna. Zastosowanie fal ultradźwiękowych pozwala uwidocznić badane struktury w czasie rzeczywistym bez narażenia na szkodliwe..

EEG
Badanie EEG

metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu.

obrazek z aparatem do wykonania badania rezonansem magnetycznym
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Pracownia Radiologii
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Badanie ultrasonograficzne

Kierownik zakładu

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Kotecka Ewa
Ewa Kotecka-Sowińska

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty