Dyrekcja

Dyrektor

dr n. med. Witold Pstrąg – Bieleński

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

dr Piotr Stawny

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Irena Adamczewska

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Sławomir Tomczak

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

p.o. Pełnomocnika Dyrektora ds. Świadczeń Zdrowotnych

Zofia Borowska

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Sekretariat Dyrektora

mgr Patrycja Jędrzejczak

Łucja Tomaszewska

mgr Monika Kmieciak

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Email
Telefon
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 80
(+48) 61 846 46 55
(+48) 61 847 41 34 (FAX)

p.o. Pełnomocnika Dyrektora ds. Kontroli Wewnętrznej, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

inż. Paweł Dzierzyński

Email
Telefon
pdzierzynski@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 46 39

Główny Księgowy

mgr Violetta Szymaniak

Email
Telefon
vszymaniak@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 67

Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Major

Email
Telefon
mmajor@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 45 05