Dyrekcja

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Magdalena Ozorowska

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Sławomir Tomczak

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Jan Ilkowski

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Sekretariat Dyrektora

mgr Patrycja Jędrzejczak

mgr Monika Kmieciak

(Budynek Bloku Operacyjnego, I piętro)

Email
Telefon
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 80
(+48) 61 846 46 57
(+48) 61 847 41 34 (FAX)

Pełnomocnik Dyrektora ds. Świadczeń Zdrowotnych

mgr Zofia Borowska

(I piętro, p. 147)

Email
Telefon
zborowska@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 89

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontroli Wewnętrznej

inż. Paweł Dzierzyński

(Budynek Bloku Operacyjnego, parter)

Email
Telefon
pdzierzynski@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 46 39

Główna Księgowa

Katarzyna Samelak

(Budynek Bloku Operacyjnego, parter)

Email
Telefon
ksamelak@szpitalmswia.poznan.pl

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

mgr Monika Major

(I piętro, p. 157)

Email
Telefon
mmajor@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 45 05

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00