Dyrekcja

Dyrektor

dr n. med. Witold Pstrąg – Bieleński

+48 61 846 47 80

+48 61 846 46 55

+48 61 847 41 34 (fax.)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Artur Cyfert

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr  inż.  Sławomir Tomczak

Zastępca Dyrektora ds.  Administracyjnych

dr Piotr Stawny

Naczelny Lekarz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierusz – Kozłowska

Główny Księgowy

mgr Violetta Szymaniak

+48 61 846 47 67

p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr Danuta Wawrzyniak

+48 61 846 45 05

+48 693 899 916

Sekretariat Dyrektora Naczelnego

mgr Patrycja Jędrzejczak

Łucja Tomaszewska

+48 61 846 47 80

+48 61 846 46 55

+48 61 847 41 34 (fax.)

Sekretariat Zastępców Dyrektora

mgr Monika Kmieciak

mgr inż. Katarzyna Czajka

+48 61 846 46 56

+48 61 847 41 34 (fax.)

Wyszukiwarka

Informacja medyczna

+48 61 846 45 00