Dyrekcja

Dyrektor

dr n. med. Witold Pstrąg – Bieleński

(I piętro, p. 147)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Irena Adamczewska

(I piętro, p. 147)

Sekretariat Dyrektora

mgr Patrycja Jędrzejczak

Łucja Tomaszewska

(I piętro, p. 147)

Email
Telefon
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 80
(+48) 61 846 46 55
(+48) 61 847 41 34 (FAX)

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Sławomir Tomczak

(I piętro, p. 117)

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

dr Piotr Stawny

(I piętro, p. 165)

Naczelny Lekarz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierusz – Kozłowska

(I piętro, p. 115)

Sekretariat Zastępców Dyrektora

mgr Monika Kmieciak

mgr inż. Katarzyna Czajka

(I piętro, p. 115)

Email
Telefon
sekretariat.zastepcow@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 46 56
(+48) 61 847 41 34 (FAX)

Główny Księgowy

mgr Violetta Szymaniak

Email
Telefon
vszymaniak@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 47 67

p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr Danuta Wawrzyniak

(VII piętro)

Email
Telefon
dwawrzyniak@szpitalmswia.poznan.pl
(+48) 61 846 45 05
(+48) 693 899 916

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00