Oddział zlokalizowany jest na II piętrze wysokiego budynku Szpitala i dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii.

Telefony kontaktowe

(+48) 61 846 45 19 - sekretariat / koordynator

(+48) 61 846 45 21 - dyżurka lekarska

(+48) 61 846 45 22 - dyżurka pielęgniarska

(+48) 61 846 45 25 - dyżurka pielęgniarska

Poczta elektroniczna

Specyfika Oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych w ostrych stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii: z potencjalnie odwracalnymi postaciami niewydolności wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostrej niewydolności oddechowej, ostrej niewydolności krążenia, niewydolności nerek oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Zatrudnieni są tu lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz zespól pielęgniarski ze specjalizacjami w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.

Oddział wyposażony jest zgodnie z aktualnymi standardami i zaleceniami w anestezjologii i intensywnej terapii.

Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio z Izby Przyjęć lub oddziałów Szpitala po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza anestezjologa.

Oddział składa się z sześciu stanowisk intensywnej terapii dla osób dorosłych. Kompleksowa opieka całego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego oraz konsultantów wszystkich specjalności lekarskich z innych oddziałów zapewnia zastosowanie aktualnych standardów w zakresie monitorowania i leczenia pacjenta – w tym technik wspomagania oddychania, krążenia, antybiotykoterapii, prowadzenia żywienia jelitowego i pozajelitowego, terapii nerkozastępczej oraz rehabilitacji.

Ponad to anestezjologiczny zespół lekarsko – pielęgniarski wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów operacyjnych. Blok Operacyjny posiada nowoczesne aparaty do znieczulenia oraz dysponuje najnowszymi anestetykami.

Poza pracą w Oddziale Intensywnej Terapii lekarze anestezjolodzy świadczą kompleksowe usługi na terenie całego Szpitala w zakresie:

  • przygotowania pacjentów do znieczulenia na spotkaniu z lekarzem anestezjologiem podczas wizyty premedykacyjnej,
  • prowadzenia znieczuleń w Bloku Operacyjnym oraz opieki nad pacjentami w Sali Nadzoru Poznieczuleniowego,
  • prowadzenia znieczuleń poza Blokiem Operacyjnym na terenie Szpitala m.in. w Izbie Przyjęć, Salach Zabiegowych oraz w Pracowni Hybrydowej,
  • prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na terenie Szpitala w ramach Zespołu Resuscytacyjnego Szpitala,
  • postępowania w bólu pooperacyjnym,
  • konsultacji anestezjologicznych w oddziałach Szpitala.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada akredytację – cztery miejsca rezydenckie – do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Informacje dla pacjenta i jego rodziny

Odwiedziny chorych w Oddziale Intensywnej Terapii z uwagi na konieczność zachowania ciągłości procesów intensywnego leczenie, intensywnej opieki, ciągłości monitorowania oraz reżim sanitarno – epidemiologiczny odbywają się

codziennie oraz w niedziele i święta od 13:00 – 15:00.

Do odwiedzin uprawnione są najbliższe osoby chorego lub jego opiekun prawny. Pacjenta jednoczasowo mogą odwiedzić tylko dwie osoby. Rodzina pacjenta może dostarczyć do Oddziału indywidualne przybory higieniczne Pacjenta.

Informacje o stanie zdrowia chorego udzielane są przez lekarza pełniącego dyżur w Oddziale Intensywnej Terapii w godzinach odwiedzin.

Informacje o stanie zdrowia chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii  nie są udzielane telefonicznie.

Zdjęcie przedstawia urządzenia na Oddziale Anestezjologii.

Kierownik Oddziału

brak wizerunku
lek. med. Patryk Kamiński
  • (+48) 61 846 45 20

Pielęgniarz Koordynujący

Ryszard Szpunar - Pielęgniarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ryszard Szpunar

mgr pielęgniarstwa
Specjalista w pielęgniarstwie anestezjologicznym
i intensywnej terapii

  • (+48) 61 846 45 19

Wyszukiwarka

Izba Przyjęć

(+48) 61 846 45 00

Certyfikaty