Darczyńcom dziękujemy! Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Darczyńcom dziękujemy! Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Serdeczne podziękowania dla Dyrektora i pracowników Przedszkola Publicznego w Ryczywole, dziękujemy również Radzie Rodziców oraz indywidualnym sponsorom związanych z przedszkolem za przekazanie maseczek wielokrotnego użytku.

Razem możemy więcej!!