Duży transport sprzętu medycznego z Poznania na Ukrainę

Duży transport sprzętu medycznego z Poznania na Ukrainę

Dziennikarze programu TVP „Teleskop” przekazali informację o kolejnych darach medycznych dla walczącej Ukrainy. W poniedziałek, 6 czerwca br., od wczesnych godzin rannych w nowym magazynie instytucji „Dom Misyjny” w Poznaniu odbyło się końcowe pakowanie sprzętu przeznaczonego dla ukraińskich szpitali.

Są to głównie używane łóżka szpitalne dla żołnierzy rannych podczas działań wojennych, które
w sprawnym stanie mogą jeszcze długo posłużyć chorym. Tir, który wyjeżdża z Poznania, zabierze ze sobą sprzęt nieprzydatny już w leczeniu i podarowany przez poznański szpital MSWiA.
Sprzęt zostanie dostarczony do Leżajska, skąd po przeładunku na ukraiński tir wyruszy do seminarium w Brzuchowicach pod Lwowem. W tym miejscu działa ważny punkt przeładunkowy. Spod Lwowa pomoc przewożona jest według list zapotrzebowania do szpitali w całej Ukrainie, ponieważ ranni są rozmieszczani także w szpitalach na terenach nie objętych działaniami wojennymi.

Warto podkreślić, że jest to jedna z wielu inicjatyw pracowników SP ZOZ MSWiA w Poznaniu służąca pomocą obywatelom Ukrainy. Cały czas trwa również rekrutacja do naszego Szpitala pracowników zza wschodniej granicy zainteresowanych pracą w służbie zdrowia.

Zdjęcie przedstawia osoby przygotowującedo do załadunku dary dla Ukrainy
Przygotowanie do załadunku sprzętu medycznego