Kolejne dofinansowanie dla naszego Szpitala!

Kolejne dofinansowanie dla naszego Szpitala!

Starania dyrekcji SP ZOZ MSWiA w Poznaniu o kolejne środki na rozwój przynoszą efekty. 1 października br. w Poznaniu w obecności Dyrektora dr. n. med. Witolda Pstrąg-Bieleńskiego, Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski podpisał umowę o dofinansowaniu szpitala MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na kwotę 2 523 000 złotych ze środków unijnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowy sprzęt dla urologii i onkologii.

Warto podkreślić, że ostatnio przyznano dotacje celowe dla SP ZOZ MSWiA w Poznaniu na realizację projektów z udziałem środków europejskich wynosiły 14 207 770,85 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 836 033, 87 zł. Kolejne wnioski o wsparcie rozwoju naszej placówki leczniczej są przygotowywane zgodnie z opracowanymi planami rozwojowymi.