Łączy nas Niepodległość

Łączy nas Niepodległość

W dniu Narodowego Święta Niepodległości pozostając z szacunkiem i wdzięcznością
dla obrońców i twórców Państwa Polskiego, przywołujemy rolę Wielkopolski i miasta Poznań
w tworzeniu historii Rzeczpospolitej.

11 listopada 1918 roku proklamowanie niepodległości w Warszawie wznieciło jedyne w naszej historii udane Powstanie Wielkopolskie. Zapoczątkowane wydarzeniem z 26 grudnia 1918 roku przyjazdem do Poznania Ignacego Paderewskiego, poszerzyło granice naszej Ojczyzny o prastare Ziemie Zachodnie.

Tradycje niepodległościowe zawsze były i są bliskie sercom Wielkopolan. Przywołujemy również wysiłek, który w tej walce włożył Patron Szpitala MSWiA w Poznaniu, profesor Ludwik Bierkowski. Podczas Powstania Listopadowego 1831 roku, uznawanego za ważny przyczynek do późniejszego odzyskania przez Polskę niepodległości, udał się do Warszawy, gdzie powierzono mu kierownictwo lazaretu wojskowego.

Pamiętając o roli obrońców Niepodległości pełnionej w służbie Rzeczypospolitej przez wszystkich weteranów, którym zapewniamy opiekę medyczną w naszym poznańskim Szpitalu MSWiA pragniemy wyrazić Im naszą wdzięczność.

Jednocześnie podkreślamy nasz szacunek dla korzystających z opieki medycznej SP ZOZ MSWiA
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przedstawicieli służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, straży więziennej i inspekcji transportu drogowego, zapewniając o najwyższej trosce wkładanej w zapewnienie warunków leczenia na najwyższym poziomie.

Naszym wojskowym sojusznikom z NATO, którzy znajdują u nas pomoc medyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości pragniemy przekazać podziękowania za obecne wsparcie w ochronie granic Rzeczypospolitej.