Lekarz do Izby Przyjęć

Zadania:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęć,
  • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Wymagania:

  • dyplom lekarza,
  • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w formie umowy cywilno - prawnej,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracę w zespole nastawionym na realizację celów, zadań i ambitnych wyzwań.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CV  prosimy wysyłać na adres: kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) - art. 13.