Lekarz Medycyny Pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

  • ukończona specjalizacja lekarska,
  • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,

Oferujemy:

  • możliwość pełnego skoncentrowania się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom – my zapewniamy organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne,
  • przyjazną atmosferę,
  • pracę w zmotywowanym i kompetentnym Zespole,
  • dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej)

Dodatkowym atutem będą uprawnienia do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badań kierowców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą mailową na adres:

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) - art. 13.