Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 - Aktualizacja

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 - Aktualizacja

Aktualizacja 29.07.2021

Informujemy, ze z dniem 1 sierpnia 2021r.  Punkt Szczepień p/COVID-19 zawiesza działalność ze względu na małe zainteresowanie szczepieniami.

Aktualizacja 15.05.2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE DRUGICH DAWEK Szczepień przeciw SARS-CoV-2
Informujemy iż z uwagi na konieczność wcześniejszego ustalenia grafiku szczepień,
i przydzielonych na tej podstawie ilości dawek szczepionki punkt szczepień w Szpitalu MSWiA
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego nie ma możliwości zmiany – przyspieszenia daty podania drugiej dawki szczepionki.

Kwestionariusze wstępnego wywiadu

Aktualizacja 05.03.2021

UWAGA
W okresie 08 – 21.03.2021r. wznowione zostają szczepienia grupy “0” pierwszą dawką.
Zgodnie z komunikatem z dnia 02.03.2021r. szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie produktem firmy Astra Zeneca.

Aktualizacja 22.01.2021

Szanowni Państwo z uwagi na zapytania spływające do Szpitala odnośnie możliwości zaszczepienia się informuję, iż zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Szpitali Węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA:

w ETAPIE 0 są uprawnieni:

 • Pracownicy szpitala węzłowego,
 • Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
 • Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

w ETAPIE 1 są uprawnieni:

 • Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
 • Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
 • Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Aktualizacja 14.01.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, że nie dokonuje weryfikacji skierowań na szczepienia przeciwko COVID-19 w zakresie ich zgodności
z harmonogramem szczepień określonym w Narodowym Programie Szczepień.
W procesie kwalifikacji i kierowania pacjentów do szczepienia obowiązek zachowania kolejności zgodnej z określonym przez
Radę Ministrów harmonogramem spoczywa wyłącznie na podmiocie kierującym do szczepienia i podmiot ten z tego tytułu ponosi wyłączną odpowiedzialność.
Odpowiedzialności w przedmiotowym zakresie nie ponosi Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego, który realizuje szczepienie zgodnie ze skierowaniem.

Aktualizacja 21.12.2020

Ministerstwo Zdrowia wydłużyło czas zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego,
który chce zaszczepić się przeciw COVID-19 do dnia 28.12.2020r.

W związku z tym osoby, które nie zdążyły, zapomniały lub wcześniej nie zdecydowały
się na złożenie deklaracji, mogą to zrobić poprzez odesłanie zwrotnie listy chętnych do szczepienia
na przygotowanym formularzu (załącznik nr 1).

Zgłoszenia proszę nadsyłać do godz. 12.00. Zgodnie ze strategią szczepień pracownicy ochrony zdrowia mają możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności (Etap-0)
przed szczepieniami populacyjnymi.

Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Wszystkie osoby, które wcześniej zgłosiły się do szczepienia oraz osoby, które zdeklarują chęć zaszczepienia proszone są o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień (załącznik nr 2).

Oświadczenie można przekazać:

 • w formie papierowej (pokój – Biuro Przyjęć przy Centralnej Rejestracji do pani Izabeli Rogal w godz. 8-14 )
 • drogą elektroniczną (np. skan, wiadomość e-mail).

Na podstawie oświadczenia osoby zgłaszające chęć zaszczepienia będą otrzymywały informację
o terminie realizacji szczepień, dlatego bardzo proszę o czytelne wpisywanie swoich danych.

Na stronie Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zamieszczona jest prezentacja dotyczącą faktów na temat szczepienia na COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji.
https://youtu.be/6lW54hxZsWk

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Szpital MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego  w Poznaniu został wyznaczony jako  szpital węzłowy – punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z powyższym pracownicy podmiotów medycznych, które nie zostały ujęte w wykazie szpitali świadczących szczepienia przeciw COVID-19 oraz pracownicy aptek mają możliwość zaszczepić się w Naszej placówce. Zgłoszenie należy przesłać do 19.12.2020 r. w formie elektronicznej na adres “szc@szpitalmswia.poznan.pl” poprzez uzupełnienie załączonej listy. Wraz z wypełnionymi listami należy przesłać oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych. W tytule maila należy wpisać “szczepienie COVID-19”. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 693 899 925 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Do pobrania:

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza.
Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować,
czy można u Pani/Pana wykonać szczepienie przeciw COVID-19.