Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

W związku z informacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego
Pana Łukasza Mikołajczyka uprzejmie informujemy, że decyzja dotycząca przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w szpital jednoimienny została wstrzymana.

Ze względu na dobro m.in. pacjentów onkologicznych, których intensywne leczenie jest prowadzone w Naszym Szpitalu, podjęto decyzję o utrzymaniu dotychczasowego funkcjonowania Szpitala.

Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg – Bieleński