Pracownik ds. zamówień publicznych

Zakres podstawowych czynności:

 • przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udzielanie porad i wyjaśnień opracowywaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pełnienie funkcji Sekretarza w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wspieranie członków komisji w zakresie merytorycznego prowadzenia postępowań,
 • publikacja ogłoszeń w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość Pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, administracja, ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

 

 

 

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:

kadry@szpitalmswia.poznan.pl

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.