Referent ds. rozliczeń

Główne zadania:

Analiza, ewidencja i wprowadzanie danych do systemów informatycznych oraz ich przetwarzanie w związku z obsługą umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności:

 • sporządzanie zestawień niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych,
 • kontrola, weryfikacja i rozliczanie zrealizowanych świadczeń w ramach obowiązujących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • ocena, analiza i monitorowanie poziomu wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie i sporządzanie ofert w ramach postępowań w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym w ramach obowiązujących umów,
 • prowadzenie korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia  oraz innymi instytucjami w sprawie świadczeń zdrowotnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • praca jednozmianowa.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe medyczne lub ekonomiczne,
 • umiejętność obsługi komputera w programie Microsoft Office – Excel, Word,   PowerPoint – na poziomie minimum średniozaawansowanym.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe z zakresie opieki zdrowotnej
  w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV + podanie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CV prosimy kierować na adres:

kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy wykonywaniu badań endoskopowych,
 • chęć wyrażenia zgody na odbycie kursu specjalistycznego z endoskopii.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny.

CV prosimy kierować na adres:

kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.