Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej i Sprzętu

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe techniczne licencjat, inżynier, magister. Preferowane kierunki: elektronika, mechanika, mechatronika, automatyka.

Wymagania dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie przy obsłudze i serwisie urządzeń elektronicznych,
  • dobra znajomość obsługi programów komputerowych, pakietu biurowego Office,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów,
  • komunikatywność,
  • zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające wykształcenie
  • zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń
  • CV + list motywacyjny

CV prosimy kierować na adres:

kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.