Święto Policji

Święto Policji

Tegoroczne Święto Policji przebiega pod znakiem olbrzymiego zaangażowania funkcjonariuszy w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2.
Jako pracownicy resortowej służby zdrowia, do najserdeczniejszych życzeń bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań, dołączamy życzenia zdrowia oraz wytrwałości w codziennej służbie dla społeczeństwa.
W imieniu Dyrekcji oraz wszystkich pracowników SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z okazji Święta Policji kierujemy również najserdeczniejsze słowa podziękowania za dotychczasową współpracę i nieocenioną pomoc Naszych Policjantów.