ŻOŁNIERSKIE ŚWIĘTO

ŻOŁNIERSKIE ŚWIĘTO

Święto Wojska Polskiego zajmuje w naszej narodowej tradycji wyjątkowo ważne miejsce.

Święto wiąże się ściśle z datą 15 sierpnia 1920 roku, kiedy to pod Warszawą rozegrała się bitwa, powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach Europy i świata. Polscy żołnierze bronią nie tylko naszej Ojczyzny.

Od lat są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc w wojennym kataklizmie lub w regionalnych konfliktach. Żołnierze kontynuują najchlubniejsze tradycje, pełniąc misje pokojowe i stabilizacyjne. Żołnierze służby czynnej, rezerwiści i emeryci wojskowi są również naszymi Pacjentami SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, który szczyci się tytułem „Szpital Przyjazny Weteranom”. Pragniemy podkreślić, że Wasza służba Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najtrudniejszych i jedną z najbardziej odpowiedzialnych.

Z okazji Święta Wojska Polskiego dyrekcja i pracownicy naszego Szpitala składają wszystkim żołnierzom, w tym kombatantom R.P. najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Rekonstrukcja szpitala polowego z wojny 1920 roku podczas Festynu „Biała niedziela z mundurem” w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu