Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na terenie
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu obowiązuje:

Obrazek przedstawiający piktogramy maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk, dystansu
  • maseczka ochronna zasłaniająca usta oraz nos
  • dezynfekcja rąk
  • dystans 2m