Lekarz Radiolog

Zadania:

 • nadzorowanie i opisywanie badań RTG, KT, MR;
 • wykonywanie badań USG;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej w trakcie wykonywania badań na terenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i na Oddziałach Szpitalnych.

Wymagania:

 • dyplom lekarza i tytuł specjalisty;
 • ważny kurs ORP;
 • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami;
 • empatia, komunikatywność, odporność na stres;
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w formie umowy cywilno – prawnej;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w zespole nastawionym na realizację celów, zadań i ambitnych wyzwań.

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:

kadry@szpitalmswia.poznan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 13.