Wspaniała „Trójka”.  KAEM Sp. z o.o. z Przeźmierowa, Condix S.A z Sadów, Schattdecor Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego

Wspaniała „Trójka”. KAEM Sp. z o.o. z Przeźmierowa, Condix S.A z Sadów, Schattdecor Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego

Z satysfakcją odnotowujemy olbrzymi odzew firm i osób indywidualnych na nasze potrzeby zabezpieczania procesu leczniczego z zachowaniem standardów ochrony przed Covid – 19.

W dniu 28 kwietnia br. została podpisana umowa darowizny dla SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego o przekazaniu przez trzy firmy: KAEM Sp. z o.o. z Przeźmierowa, Condix S.A z Sadów i Schattdecor Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego sumy trzystu tysięcy złotych na zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla naszego Szpitala.

Prezesi firm Mariusz Kałek (KAEM), Krzysztof Raczek (Condix) i Mirosław Wolski (Schattdeco) szczodrą darowizną wpisali się na złotą listę przyjaciół Szpitala MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, za co składamy gorące podziękowania.