Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Rehabilitacji przez lekarzy rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Nazwa  
Ogłoszenie konkursu ofert ikonka pobierz
Szczegółowe warunki konkursu ofert ikonka pobierz
Załącznik nr 1 - Umowa ikonka pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy ikonka pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ikonka pobierz