Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego jest najwłaściwszym momentem, by przesłać podziękowania
za pełną poświęceń Waszą służbę. Dzięki zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu swoich obowiązków na najwyższym poziomie przez żołnierzy Wojska Polskiego, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej mogą się czuć bezpiecznie.

Święto Wojska Polskiego, to również wspomnienie i oddanie honorów wielu pokoleniom walczącym o Polskę i za Polskę w różnych wojnach, na różnych frontach.
Dzisiaj chylimy czoła przed obrońcami Ojczyzny, którzy z bronią w ręku walczyli o wolność, niepodległość, byśmy dziś mogli żyć w naszym suwerennym, niepodległym kraju.

Z okazji Święta Wojska Polskiego słowa wsparcia kieruję do wszystkich żołnierzy i Ich Rodzin, którzy znajdują pomoc medyczną w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. W tym szczególnym dniu
życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, zdrowia i wszelkiej pomyślności w realizacji
planów oraz zamierzeń, zarówno zawodowych, jak i spełnienia w życiu rodzinnym.

Niech służba Ojczyźnie przynosi Wam zadowolenie, zasłużony szacunek i uznanie.
Słowa uznania i gorące podziękowania kieruję także do kadry dowódczej jednostek z nami współpracujących. To Wasze wsparcie pozwala nam lepiej wykonywać wspólne zadania
służące wzmocnieniu naszych zdolności obronnych.

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Logo podwójne